Center for Kræft & Sundhed København
Nyhedsbrev fra Center for Kræft og Sundhed København, januar 2013

Indhold

Tilfredse patienter
Centret udgiver kogebog
Fysioterapeutstuderende i klinisk praktik
Forskningsprojekt for operable lungekræftpatienter (PROLUCA)
Kort nyt
Nye tilbud

Snakken går i caféen

Tilfredse patienter

Året 2012 var et godt år for Center for Kræft og Sundhed, for det var året, hvor vi for alvor fandt os til rette i centret. Det daglige samarbejde mellem Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse er blevet konsolideret, og i en brugerundersøgelse (n=239) foretaget af Epinion for Københavns Kommune, siger 96 % af patienter i et rehabiliteringsforløb, at de har været meget tilfredse (72 %) eller tilfredse (24 %) med deres forløb i centret.

Københavns Kommune fik i 2012 henvist knapt 900 kræftpatienter til rehabilitering, og Kræftrådgivningen i København oplevede en stigning i antallet af førstegangs samtaler på 40 %. Vi vil dog fortsat opfordre til, at patienter henvises til centret, da vi har kapacitet til at tilbyde endnu flere forløb.

Jeg ønsker hermed alle et rigtig godt nytår – vi ser frem til samarbejdet i 2013.

Med venlig hilsen

Jette Vibe-Petersen
Centerchef

Forside af centrets kogebog til personer med synke- og tyggebesvær

Centret udgiver kogebog

I februar udgiver centret den første danske kogebog målrettet borgere med senfølger efter behandling for kræft i hals og mundhule.

Hvert år får omtrent 1.700 borgere i Danmark konstateret kræftsygdom i hals og mundhule. Sygdommen og dens behandling får ofte store konsekvenser for borgeren. At kunne spise som før er ikke længere muligt. Der kan være problemer med at tygge og få maden rundt i munden, og der er risiko for fejlsynkning. Det medfører store konsekvenser for borgeren, og også for de pårørende. Det sociale liv bliver påvirket, og mange har ikke mod på at spise sammen med andre. Dette kan betyde social isolation.

”Denne gruppe borgere er en yderst sårbar gruppe, som der i forvejen er meget lidt opmærksomhed på. Mange af dem har brug for idéer og inspiration til den daglige madlavning. Jeg har selv gang på gang stået og manglet opskrifter på smagfulde og nærende retter med en konsistens, som er tygge- og synkevenlig”, fortæller initiativtager til kogebogen diætist Gitte Ploug Balling fra Center for Kræft og Sundhed Købehavn.

Målet med kogebogen har været at udarbejde en praktisk anvendelig kogebog, med opskrifter af høj kulinarisk kvalitet og med en konsistens, der trygt kan spises uden risiko for fejlsynkning og synkestop.

Bogen vil kunne fås ved henvendelse i centret, og den bliver tilgængelig som pdf på centrets hjemmeside.

Træning og instruktør. Foto Anne Mie Dreves

Fysioterapeutstuderende i klinisk praktik

Center for Kræft og Sundhed har indgået aftale med Professionshøjskolen Metropol om optag af fysioterapeutstuderende i modul 2 + 4 og 7. Indtil videre går aftalen frem til sommer 2013, hvor samarbejdet og udbyttet for de studerende vil blive evalueret. Fysioterapeut Johnny Wejlgaard er blevet uddannet klinisk underviser i fysioterapi (KUF) og bestrider funktionen. Der har været to hold studerende igennem på nuværende tidspunkt, og det har været en god oplevelse for både centret og de studerende. Det forventes, at kontrakten forlænges.

Forskningsprojekt for operable lungekræftpatienter (PROLUCA)

Center for Kræft & Sundhed Købehavn er daglig leder af forskningsprojektet PROLUCA, som er et randomiseret forsøg, der belyser effekten af postoperativ rehabilitering med fokus på træning til operable lungekræftpatienter.

Inklusionen blev påbegyndt medio maj 2012, og efter 6 måneder var der inkluderet 30 % af det forventede antal patienter. For at øge rekrutteringen vil det præoperative element i studiet blive udeladt, og derved håber vi, at den samlede tidsramme kan overholdes. Det forventes, at fysioterapeut, cand.scient.san. Maja Schick Sommer indskrives som ph.d. studerende på projektet i foråret 2013. Inklusion og intervention pågår i Center for Kræft og Sundhed København, og projektet gennemføres i samarbejde med Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital, Gentofte Hospital og Københavns Universitet. PROLUCA er en del af Center for Integreret Rehabilitering af Kræftpatienter (CIRE).

Læs mere om projektet på centrets hjemmeside

Kort nyt

Madlavning i centrets køkken. Foto Teis Bruno Nielsen

Temadag for diætister

Centret holder i foråret en temadag for kliniske diætister, der er ansat i landets kommuner til at arbejde med kostrådgivning og diætvejledning som en del af rehabiliteringstilbuddet til borgere med kræft.

Undervisningen vil bestå af en række oplæg om særlige diætetiske hensyn ved kræftsygdom og behandling. Der bliver også tid til dialog og erfaringsudveksling.

Arrangementet foregår torsdag d. 7. marts 2013 kl. 9.30 – 15.30. Vi serverer the, kaffe, frugt og en sandwich til frokost. Det koster 500 kr. at deltage.

Læs mere om temadagen på centrets hjemmeside

Ergoterapeut ansat i centret

Vi har pr. 1. januar ansat en ergoterapeut, som kommer fra en stilling på Rigshospitalet som specialeansvarlig ergoterapeut på dysfagiområdet. Vi har således fået endnu en væsentlig kompetence for på højt plan at kunne løfte opgaven med rehabilitering af patienter med hals- og mundhulekræft. Samtidigt vil vi også inddrage den ergoterapeutiske faglighed i forbindelse med andre rehabiliteringsforløb i centret.

Foto fra film om den tidligere bruger af centret Rikke Lindholst

Tre film om brugere af centret

På centrets hjemmeside kan der nu ses tre korte film om brugere af centret. To kvinder og en mand fortæller om, hvad de har fået ud af at gå i centret.

Se filmene på centrets hjemmeside

Center for Kræft og Sundhed København udsender nyhedsbreve 3-4 gange om året.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte kommunikationsmedarbejder Line Wadum på lw@kraeftcenter-kbh.dk.

afmeld kraeftcenter-kbh.dk