Center for Kræft & Sundhed København
Nyhedsbrev fra Center for Kræft og Sundhed København, maj 2013

Indhold

Fokus på kost
Flere familier i centret

Kort nyt

Nye tilbud

Brugere i undervisningskøkkenet. Foto Teis Bruno Nielsen

Fokus på kost

I dette forår har diætisterne etableret en vifte af køkkenaktiviteter til borgere, der har problemer med at spise i overensstemmelse med deres behov.


Aktiviteterne er i første omgang tænkt som et supplement til individuel diætetisk vejledning. Målet med kurserne er at give kursisterne konkret praktisk indføring i, hvordan man laver mad, som er let at lave og smager godt. Her tages der også hensyn til de særlige behov, den enkelte har i forhold til ernæring. Udover at få mulighed for at spise og lave nye typer mad, så giver kurserne også rig mulighed for erfaringsudveksling og sparring kursisterne imellem.

Vi har gennemført kurserne Synk Let og Kogeskole med så stor succes, at kurserne fremover vil tilbydes som en fast del af centrets tilbud. Kurset til borgere med nedsat appetit gennemføres i maj-juni og evalueres herefter.

Flere familier i centret

Igennem de sidste to år har vi haft øget fokus på at inddrage børn og pårørende i vores aktiviteter samt udvikle tilbud, der er særligt målrettet familier.

I løbet af 2013 gennemfører vi tre flerfamilieforløb, hvor familien har mulighed for samlet, og i selskab med 3-4 andre familier, at forholde sig til, hvordan deres vaner skal forme sig, når den ene forælder er færdigbehandlet efter en kræftsygdom. Tilbuddet har særligt fokus på kost- og motionsvaner, og det er også muligt at have familiesamtale, hvor den enkelte familie kan forholde sig til, hvad der er vigtigt for dem. Et af formålene med tilbuddet er desuden at vise børnene, at der er andre børn, hvis forældre har været syge, og nu er blevet raske, og at der nu skal være fokus på fremtid og gode vaner og ikke ret meget på sygdom.

Vi er ved at afslutte første forløb, og det har allerede været en stor fornøjelse at se, hvordan børnene og familierne har glæde af hinanden og indtager huset og giver det en helt anden form for liv og hyggelig larm, end vi er vant til i hverdagen.

Efter de tre forløb i 2013 skal vi vurdere, om tilbuddet skal være en del af husets kerneydelser fremover.

Til vores sommercafé d. 13. juni har vi entreret med en børne-musikforestilling, ”Musikanterne”, som også er et led i tanken om, at centret er et sted for kræftsyge og pårørende i alle aldre og generationer. Her kan man invitere børn, børnebørn og andre barnlige sjæle med til en hyggelig eftermiddag.

Kort nyt

Klatrevæg og multibane til Center for Kræft og Sundhed København. Illustration af Nord Architects

Klatrevæg og boldbane til centret

Vi er netop startet på byggeriet af et udendørsanlæg for brugerne af centret. Anlægget vil bestå af en 9 meter høj klatrevæg, en multifunktionel boldbane, et bordtennisbord og tilskuerpladser, der også kan bruges til trappetræning. Nord Architects, der har tegnet centret, har også tegnet træningsanlægget. Vi forventer at kunne indvie de nye udendørs faciliteter i september 2013.

Boldbanen og klatrevæggen er en del af et parkprojekt, som centret har fået en stor donation til fra Det Obelske Familiefond. Med projektet vil vi kunne tilbyde endnu mere træning og oplevelser i det fri. Projektet består desuden af en reflektionshave i centrets indre gårdhave, som blev færdigt i 2011, samt et udendørs træningsområde, som vi forventer vil blive anlagt i 2014.

Kursus for kommunalt ansatte om rehabilitering ved hals- og mundhulekræft

Den 28. og 29. oktober 2013 afholder centret et 2-dages kursus om rehabilitering af patienter med hals- og mundhulekræft. Kurset er primært tiltænkt kommunalt ansatte i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Emnerne er: Kirurgi, strålebehandling, kemoterapi, lymfødembehandling, fysioterapi, dysfagitræning, kostvejledning, tandbehandling, mundmotoriske udfordringer, socialfaglige problemstillinger, krise og pårørende, organisering af indsatsen og patientfortællinger. Programmet er under udarbejdelse, og så snart den endelige version er på plads, vil programmet være at finde på vores hjemmeside.

Succes med kogebogen Synk Let

Vores nyudgivne kogebog, som er skrevet til patienter med synkebesvær, er blevet godt modtaget i hele landet. Siden udgivelsen har godt 900 bestilt den via centrets hjemmeside. Bogen er bestilt af både patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. Bestillinger er bl.a. kommet fra patienter med kræft, hjerneskader, lammelser og Parkinsons sygdom. Derudover er bogen blevet rekvireret fra hospitaler, diætistklinikker, plejehjem og tandlægeklinikker. Bogen er også bestilt fra hospitaler og mund- og halskræftforeninger i Norge. Kogebogen kan fortsat bestilles via centrets hjemmeside.

Ledige stillinger i centret.

Vi har i øjeblikket to ledige stillinger. Vi søger en rådgiver til Kræftrådgivningen og en sundhedsservicesekretær til at varetage opgaver i caféen og i administrationen.

Nye tilbud

Mindfulness gruppe for kronisk syge kræftpatienter

Kræftens Bekæmpelse i København har nu i flere år kunnet tilbyde et 8-ugers Mindfulness-Based Stress Reduction kursus (MBSR) til kræftpatienter. Da dette kursus er ganske krævende, er vi nu glade for også at kunne tilbyde en mindfulness gruppe til de kronisk syge kræftpatienter.

I gruppen laver vi nogle af de grundlæggende øvelser fra MBSR-programmet, som omfatter opmærksomhedsøvelser, guidede meditationer og lette yogaøvelser. Vi mødes i 50 minutter hver onsdag og følger den samme struktur hver gang, så man godt kan være væk nogle gange og alligevel føle sig tryg, når man kommer igen. Øvelserne foregår siddende undtagen yogaøvelserne, hvor man står op, hvis det er muligt.

Fællesløb for forebyggelsescentrene i København 2012 i Fælledparken. Foto Jan K Madsen

Løbetræning – i form til Længe Leve Løbet

Center for Kræft og Sundhed Købehavn har sammen med forebyggelsescentrene i København arrangeret et årligt løb – Længe Leve Løbet. Det foregår i juni måned i Fælledparken. Løbet er for brugere af centrene, samt deres familie og venner. Man kan vælge at løbe eller gå en rute på 1250 m op til fire omgange (5 km). Ved løbet deltager også sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen. Løbet foregår i år d. 18. juni. Som optakt til løbet har Center for Kræft og Sundhed arrangeret løbe-/gåtræning to gange om ugen.

Unge i gruppe. Foto Colourbox

Arrangement for unge

Vi oplever, at der kommer flere og flere unge til som brugere af centret. Derfor har vi netop med succes afholdt en ”Ungeaften” for kræftpatienter under 40 år, som går i et rehabiliteringsforløb i centret. Aftenen bestod af leg, kreative samarbejdsøvelser og fællesspisning. Formålet var at give en god oplevelse og mulighed for at skabe netværk og dele erfaringer med ligesindede.

Center for Kræft og Sundhed København udsender nyhedsbreve 3-4 gange om året.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte kommunikationsmedarbejder Line Wadum på lw@kraeftcenter-kbh.dk.

afmeld kraeftcenter-kbh.dk