Center for Kræft & Sundhed København
Nyhedsbrev fra Center for Kræft og Sundhed København, september 2013

Indhold

Klatrevæg og boldbane indviet d. 18. september
‘Knæk Cancer’ – arrangement i CKSK
PROLUCA kort status

Kort nyt

Nye tilbud

Klatrevæg og boldbane

Billede af den centrets nye klatrevæg i De Gamles By

En spektakulær klatrevæg udgør sammen med en multiboldbane, et bordtennisbord og nogle græsbakker et nyt udendørs træningsanlæg, som ligger bag Center for Kræft og Sundhed – på en græsplæne i De Gamles By.

Et forløb på den 9 meter høje klatrevæg skal give den enkelte en god oplevelse, hvor det ikke bare gælder om at ramme toppen. Det handler lige så meget om at udfordre kroppen i forhold til både styrke, koordination, udholdenhed og balance.

Om aftenen og i weekenderne vil det nye træningsanlæg være åbent for alle. Anlægget er blevet til med støtte fra Det Obelske Familiefond.

Vi holdt indvielse i silende regnvejr onsdag d. 18. september 2013, hvor klatrevæggen blev taget i brug.

Billede fra indvielse af den nye klatrevæg d. 18. september.

‘Knæk Cancer’ – arrangement i CKSK

I forbindelse med TV2 og Kræftens Bekæmpelses ‘Knæk Cancer’ kampagne i uge 43 holder centret åbent hus arrangement torsdag d. 24. oktober kl. 16.00 – 19.30. Hele huset vil summe af faglige og sociale aktiviteter fra kl. 16.00 – 18.30, hvorefter der vil være musik og sandwich i caféen i en times tid.

Åbent hus er for alle – uanset om man er berørt af kræft, arbejder inden for feltet eller blot interesserer sig for, hvad huset rummer af tilbud. Der vil være mulighed for at spørge eksperter til råds om både sygdom, behandling, psykiske reaktioner, kost og meget mere. Man vil også kunne afprøve flere af husets tilbud, såsom mindfulness, klatrevæg og konditest.

Samme aften afholder hospitalspræst på Rigshospitalet, Christian Busch, foredrag med titlen: ”Hvad er meningen med livet?” om eksistens og livsværdier relateret til det at blive ramt af en livstruende sygdom.

Læs mere om begge arrangementer på vores hjemmeside.

Huset set fra Nørre Allé. Foto Adam Mørk

PROLUCA

Forskningsprojekt for operable lungekræftpatienter (PROLUCA)

Operable lungekræftpatienter, der diagnosticeres på Bispebjerg – eller Gentofte Hospital og henvises til operation på Rigshospitalet, tilbydes deltagelse i PROLUCA – et randomiseret forsøg, der belyser effekten af postoperativ rehabilitering med fokus på træning.

For at øge rekrutteringen blev forskningsprojektet pr. 12. april 2013 ændret fra et fire-armet forsøg til et to-armet forsøg. I det nye design er der således inkluderet 37 deltagere svarende til 50% af de egnede patienter. I alt skal der rekrutteres 170 deltagere, og rekrutteringen forventes afsluttet primo 2015.

I det oprindelige fire-armede forsøg er der i alt inkluderet 48 deltagere, og et års follow-up vil være indsamlet i april 2014. Der er indsendt en konceptartikel til BMC Cancer, og cand. scient. san., fysioterapeut Maja Schick Sommer indskrives som Ph.d. studerende ved Københavns Universitet pr. 1. oktober 2013.

PROLUCA pågår i Center for Kræft & Sundhed København og er en del af Center for Integreret Rehabilitering af Kræftpatienter (CIRE).

Kort nyt

Billedeksempel af CKSK annonce banner på bus.

Kampagne uge 43 og 44

For at gøre københavnerne opmærksomme på centret, kører vi i de nævnte uger med en busreklame på buslinjerne 5A, 250S, 22 og 30, og den samme reklame vil være at finde i lokalaviserne. Der vil blive opsat bannere på græsset ved siden af huset, så folk, der kommer forbi, kan se, hvad der foregår inden for murene. Endvidere er vi på skærmene i Borgerservice og der vil være reklame på facebook og Københavns Kommunes net.

Korrespondancemeddelelse indføres

Center for Kræft og Sundhed København kan modtage elektroniske henvisninger i form af DGOP og Ref01 fra hhv. behandlende afdelinger og praktiserende læger. Dette skal på sigt erstatte de faxede henvisninger. Ligeledes kan centret nu kommunikere elektronisk i form af elektronisk epikrise og korrespondancemeddelelse. Dette skal erstatte epikriser sendt med post og kommunikation via mail/telefon. Det nye tiltag påbegyndes i løbet af en måneds tid – i første omgang til de praktiserende læger.

Genoptræningsplaner mangler ofte et telefonnummer

Vi vil bede de henvisende afdelinger være opmærksomme på, at der på DGOP anføres et velfungerende telefonnummer til patienten. Det letter nemlig i udtalt grad vores arbejde med at få etableret kontakt.

Invitation til dialog om patientuddannelse i CKSK

Hvad kan jeg få ud af at gå til patientuddannelse i Center for Kræft og Sundhed?
- spørgsmål fra en nyhenvist kræftramt.

Sygeplejerskerne i Center for Kræft og Sundhed inviterer til en temaeftermiddag om patientuddannelse som del af et rehabiliteringsforløb i centret.

Temaeftermiddagen er for plejepersonale i de afdelinger, som vi samarbejder med, og som henviser til rehabiliteringsforløb. Formålet med dagen er at fortælle om de forskellige kursustilbud, man som kræftramt kan deltage i hos os og på den måde gøre opmærksom på bredden i et kommunalt rehabiliteringsforløb.

Se hjemmesiden for yderligere information

To temadage om kommunal rehabilitering

Sundhedsstyrelsen har i 2012 udgivet ”Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft” og implementeringsplanen går nu i høring.

Kommunerne er den centrale aktør på rehabiliteringsområdet, og denne temadag henvender sig derfor primært til sundhedsprofessionelle, som i landets kommuner står for at skulle varetage rehabilitering og rådgivning til borgere med kræft. Dagen vil bestå af en række indlæg om centrets organisering og tilbud til kræftramte.

Vi afholder to identiske temadage mandag d. 21. oktober og mandag d. 25. november kl. 10.00 – 15.30 i Center for Kræft og Sundhed.

Se hjemmesiden for yderligere information

Patientinformation om kemoterapi

Vi har i samarbejde med Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark (SKA) udgivet den kulturelt tilrettede pjece: ”Patientinformation – Medicinsk kræftbehandling”.
Pjecen indeholder nyttig viden om medicinsk kræftbehandling, og derudover en række bivirkningsark, der vedlægges pjecen afhængig af, hvad der er relevant for den enkelte patient.
Pjecen er på syv sprog: tyrkisk, arabisk, urdu, somali, grønlandsk, bosnisk/kroatisk/serbisk og engelsk.

“Patientinformation – Medicinsk kræftbehandling”. Pjecen er udgivet på seks sprog: Tyrkisk, arabisk, urdu, somali, grønlandsk og bosnisk/kroatisk/serbisk.

Pjecerne er kort efter færdiggørelsen sendt ud til samtlige kræftafdelinger på hospitalerne i Danmark og Grønland. Kræftpatienter kan få pjecen udleveret på deres behandlende afdeling.
Pjecerne og løsbladene kan rekvireres hos SKA på mail: hanne.skovfoged@rh.regionh.dk.

Nye tilbud

Billede fra træningshold ‘Bevægelse og afspænding’. Foto Anne-Li Engström

Bevægelse og afspænding

Kurset er et nyt tilbud. På holdet arbejdes med kroppen i et roligt og behageligt tempo med fokus på udstrækning, vejrtrækning og balance. Øvelserne er blandt andet inspireret af yoga og pilates, og hver gang afsluttes der med afspænding. Formålet er at lære at bruge kroppen hensigtsmæssigt samt at øve sig i at slappe af og finde kropslig ro. Tilbuddet er for borgere med et rehabiliteringstilbud, og det er et krav, at man selvstændigt skal kunne komme op og ned fra gulvet.

Se hjemmesiden for yderligere information

Center for Kræft og Sundhed København udsender nyhedsbreve 3-4 gange om året.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte kommunikationsmedarbejder Line Wadum på lw@kraeftcenter-kbh.dk.

afmeld kraeftcenter-kbh.dk