Center for Kræft & Sundhed København
Nyhedsbrev fra Center for Kræft og Sundhed København, marts 2014

Indhold

Kort nyt

Nye tilbud

Claus Finne Jepsen i træningssal. Foto Anne Mie Dreves

Flere mænd til rehabilitering

Det er sværere at få mænd end kvinder til at tage imod rehabiliteringstilbud. I Center for Kræft og Sundhed København er erfaringen, at ca. 1/3 af de, der går i rehabiliteringstilbud, er mænd. Det vil vi gerne have ændret på, og derfor har vi søgt og fået midler fra en pulje til fremme af ligestilling i Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

Projektet er startet i januar måned. Det går ud på at udvikle viden om, hvorfor mandlige kræftpatienter ikke benytter sig af centrets tilbud, og hvordan disse kan gøres mere attraktive for mænd. Målet er, at antallet af henviste mænd øges, og at mændenes deltagelse i centrets rehabiliteringstilbud øges til et niveau svarende til kræftramte kvinders.

For at indsamle viden om hvorfor mandlige kræftpatienter ikke benytter sig af centrets tilbud, vil der blive foretaget interviews med mandlige kræftpatienter samt sundhedspersonale på Rigshospitalet. På baggrund af resultaterne vil der blive udviklet målrettet informationsmateriale til mandlige kræftpatienter og evt. suppleret med aktiviteter, der har særlig interesse for mænd, og som ligger ud over, hvad centret tilbyder i dag.

Kort nyt

Forside af pjece om Center for Kræft og Sundhed København.

Ny centerpjece på vej

Centret har netop udgivet en ny pjece til kræftramte og deres pårørende. Pjecen vil erstatte den tidligere pjece ”Til dig med kræft og dine pårørende”. Pjecen vil blive uddelt til alle relevante hospitalsafdelinger i hovedstadsområdet, til privatpraktiserende læger i Københavns Kommune samt til kommunens biblioteker.

Hvis du eller din arbejdsplads ønsker at få en eller flere eksemplarer af den nye centerpjece tilsendt, kan den rekvireres på centrets hjemmeside.

Bestil den nye pjece

Center for Kræft og Sundhed København med på Folkemødet 2014

I juni måned afholdes det politiske arrangement Folkemødet for fjerde gang i Allinge på Bornholm. I år deltager Center for Kræft og Sundhed København. Vores fokus til folkemødet vil være på samarbejde mellem en kommune og en privat organisation. Vores slogan bliver ”Samarbejde er vejen frem”. På folkemødet vil vi kunne genkendes på hvide T-shirts med vores slogan på, en ladcykel med banner og pjecer om samarbejde. Vi ser meget frem til folkemødet og deltager gerne i paneldebatter.

Ny øvelsespjece til kvinder med brystkræft

Vi har nu udarbejdet tre forskellige pjecer med information og øvelser, som er relevante for kvinder med brystkræft efter operation og strålebehandling. Pjecerne er målrettet de enkelte operationer: Lumpektomi, mastektomi og indsættelse af ekspander.

Pjecen udleveres på Hold for Brystopererede eller til den individuelle fysioterapeutiske forundersøgelse, som alle kvinder bliver tilbudt fra den 1. marts 2014.

Pjecen udleveres kun personligt til kvinder, som har fået individuel instruktion eller har gået på hold i Center for Kræft og Sundhed.

Workshop om patientuddannelse på Europæisk symposium – The Joy of Patient Education!

I forbindelse med European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium 2014 (ECRS), som afholdes den 7.-9. september i år i København, bliver der i Center for Kræft og Sundhed København afholdt en workshop om patientuddannelse. Workshoppen er annonceret med denne tekst:

”Patientuddannelse er en ufravigelig del af kræftrehabilitering med det formål at give mulighed for udvikling af empowerment for kræftramte. Mange kræftramte efterspørger dialog med ligestillede, og de ønsker mere viden om behandling, samt hvordan de skal håndtere svære bivirkninger og problemstillinger. I denne workshop vil du høre om Center for Kræft og Sundhed København og opleve nogle af de væsentligste elementer af patientuddannelse”.

Kursusledere vil være forskningskoordinator og sygeplejerske Karen Trier og sygeplejerske Karin Birtø, begge fra Center for Kræft og Sundhed.

Læs mere om symposiet

Nye tilbud

Klatring på centres klatrevæg. Foto Anne-Li Engström

Klatring på centrets klatrevæg

Fra april måned kan borgere, som går i forløb i centret, lære at klatre på centrets nye klatrevæg. Den blev indviet i september 2013, og med forårets komme kan vi nu for alvor tage klatrevæggen i brug. Klatring er både en fysisk og en mental udfordring. Man bliver udfordret både på styrke, teknik og udholdenhed. Vi håber, at rigtig mange af centrets brugere vil tage udfordringen op.

Se kort film fra indvielsen af klatrevæggen

Ungeforum

Kræftrådgivningen har oprettet et ungeforum for unge med en syg forælder. Aldersgruppen er 15-25 år. Ungeforum mødes en gang om måneden og udveksler erfaringer inden for emner som f.eks. Hvordan påvirker sygdommen ens liv? Støtter man den syge godt nok? Hvad gør man, hvis den syge dør? Hvordan passer man på sig selv? Der er ingen faste temaer, og de unge taler om det, der optager dem her og nu.

Ungeforum er tænkt som et alternativ til en egentlig samtalegruppe; som et mere uforpligtende møderum, hvor man kan udveksle erfaringer.

Ungeforum suppleres i august måned med et forum for unge, der har mistet en forælder. Møderne ledes af en rådgiver i Kræftens Bekæmpelse samt en frivillig rådgiver.

Læs mere om ungeforum

To nye frivillige netværk

Her i foråret har vi fået to nye frivillige netværk tilknyttet centret.

Det ene er et netværk for unge kræftramte forældre med børn i alderen 4-12 år, som godt kunne tænke sig at møde andre familier i samme situation. Netværket drives af en frivillig i Kræftens Bekæmpelse, som selv har haft kræft, og hvis 7-årige søn har savnet at møde andre i samme situation. Møderne har hygge, sjov og leg som omdrejningspunkt – men også med plads til at dele tanker og erfaringer. Læs om netværket.

Det andet netværk er for kvinder og mænd, der har mistet deres fertilitet pga. kræft. Netværket mødes om emner som tanker om et liv uden børn, mulighed for adoption, udfordringer ved at være single og ung og ikke kunne få børn. Netværket drives af to frivillige i Kræftens Bekæmpelse, som begge har mistet deres fertilitet efter endt behandling. Formålet med netværket er at udveksle erfaringer, søge råd hos hinanden og mindske oplevelsen af at føle sig alene. Læs om netværket

afmeld kraeftcenter-kbh.dk