Center for Kræft & Sundhed København
Nyhedsbrev fra Center for Kræft og Sundhed København, juli 2014

Indhold

Kort nyt

Nye tilbud

Fonde støtter online rehabiliteringsprojekt til kvinder med brystkræft

Center for Kræft og Sundhed København har for nylig modtaget henholdsvis kr. 300.000,- fra Dæhnfeldt Foundation og kr. 150.000,- fra Østifterne (Nykredit). Støtten er givet til et kommende projekt, som skal gøre det muligt for brystkræftopererede kvinder at supplere deres genoptræning i centret med hjemmetræning understøttet online.

Projektet er blevet til på baggrund af undersøgelser, der viser, at en væsentlig andel af kvinder opereret for brystkræft oplever store fysiske gener et år efter operation. Kun halvdelen af kvinderne udfører den tilrådede og forebyggende hjemmetræning. På forespørgsel har de fleste kvinder givet udtryk for, at de ser positivt på at understøtte deres genoptræning med online træning.

Projektet skal derfor resultere i et online træningsværktøj, som kan tilpasses den enkelte kvindes behov, og som understøtter den nuværende træning. Det skal give kvinder med brystkræft en bedre kvalitet i udførelsen af de forebyggende øvelser og en mere regelmæssig hjemmetræning med henblik på at reducere senfølger og opnå øget livskvalitet.

Projektet løber fra august 2014 til januar 2017.

Læs mere om projektet

Ph.d.-studerende Maja Schick Sommer med forskningspriser

To forskningspriser til Center for Kræft og Sundhed

Ph.d.-studerende Maja Schick Sommer fra Center for Kræft og Sundhed har netop modtaget to priser for præsentationer af forskningsprojektet PROLUCA, som udføres i Center for Kræft og Sundhed.

Priserne er givet for den bedste poster og den bedste fremlæggelse ved det 6. symposium for fysioterapeuter og ergoterapeuter i Region Hovedstaden, samt for den bedste mundtlige præsentation ved en europæisk thoraxkirurgisk konference, sektion for sygeplejersker (22nd European Conference on General Thoracic Surgery 2014).

Formålet med forskningsprojektet PROLUCA (værdien af Postoperativ Rehabilitering ved Operation for LUngeCAncer) er at undersøge, om træning iværksæt hurtigt efter operation for lungekræft kan føre til et bedre forløb i tiden efter operation.

”PROLUCA er et vigtigt forskningsprojekt, hvis resultater kan blive til gavn for borgere med lungekræft. Jeg er meget stolt af, at projektet har så stor gennemslagskraft såvel nationalt som internationalt”, fortæller centerchef Jette Vibe-Petersen.

Forskningsprojektet sker i samarbejde med Lungekirurgisk afdeling på Rigshospitalet og Lungemedicinsk afdeling på hhv. Bispebjerg Hospital og Gentofte Hospital. Projektet er en del af Center for Integreret Rehabilitering af Kræftpatienter (CIRE), der er forankret i Institut for Folkesundhedsvidenskab og ledes af professor Lis Adamsen.

Læs mere om forskningsprojektet

Brugere i undervisningskøkkenet. Foto Teis Bruno Nielsen

Nyt kursus om rehabilitering af borgere med hals- og mundhulekræft

Borgere med hals- og mundhulekræft har komplekse rehabiliteringsbehov, som for en stor dels vedkommende skal varetages i kommunerne.

Center for Kræft og Sundhed har arbejdet meget målrettet med at udvikle et tværfagligt rehabiliteringstilbud til borgere med hals- og mundhulekræft, og vi har efterhånden stor erfaring inden for området. Vi er nu parate til at dele denne erfaring med andre kommunalt ansatte sundhedsprofessionelle.

Vi kan derfor indbyde til et kursus af tre dages varighed, hvor kursisterne vil møde eksperter inden for alle discipliner af dette komplekse tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

Kurset er for sundhedsprofessionelle (ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, diætister), som er ansat i kommuner og skal varetage rehabilitering af borgere med hals- og mundhulekræft.

Det foregår i centret d. 24. og 25. november 2014 samt d. 12. januar 2015, alle dage kl. 8.30-16.00.

Du kan læse mere og tilmelde dig kurset på centrets hjemmeside

Kort nyt

Centrets kogebog ”Synk Let – mad til dig med synkebesvær” er fortsat en succes

Vi får dagligt bestillinger på centrets kogebog ”Synk Let”. Bogen er målrettet patienter med hals- og mundhulekræft, samt andre med synkebesvær. Kogebogen bliver bestilt af både kræftpatienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. Det første oplagt på 2.000 bøger er forsvundet på et år, og derfor har vi nu trykt andet oplag.

Idéen til kogebogen opstod, da centrets diætister førhen ofte stod og manglede opskrifter til patienter med kræftsygdom i hals og mundhule.

”Denne gruppe borgere er en yderst sårbar gruppe, som der i forvejen er meget lidt opmærksomhed på. Mange af dem har brug for idéer og inspiration til den daglige madlavning. Jeg har selv gang på gang stået og manglet opskrifter på smagfulde og nærende retter med en konsistens, som er tygge- og synkevenlig”, fortæller initiativtager til kogebogen diætist Gitte Ploug Balling fra Center for Kræft og Sundhed Købehavn.

Bogen er blevet til i et samarbejde mellem en kok og to diætister fra centret. Den udkom første gang i februar 2013.

Se kogebogen som pdf

Bruger fra Center for Kræft og Sundhed gennemfører Længe Levet Løbet i Fælledparken

28 brugere af centret deltog i løb

500 løbere med kræft, diabetes, overvægt og andre udfordringer indtog onsdag den 18. juni Fælledparken til Længe Leve Løbet. Fra Center for Kræft og Sundhed deltog 28 borgere, som alle gennemførte løbet. En af deltagerne er Helge Linhus, som først for nylig er begyndt at løbe på centrets løbehold.

”Jeg har det rigtigt godt med mit resultat. Det er kun 5. gang, jeg prøver at løbe 5 km. Jeg havde sat målet til at klare de 5 km på maksimum 30 minutter – men jeg klarede det på 27 minutter og 30 sekunder", fortæller Helge Linhus.

Det er fjerde år i træk, at Længe Leve Løbet finder sted. Løbet arrangeres af Forebyggelsescentrene, Center for Kræft og Sundhed og BørneVægtsCentret i Københavns Kommune. Formålet med løbet er at give deltagerne en positiv oplevelse med løb og motion – og forhåbentligt hjælpe med at grundlægge en ny god vane.

Hold øje med kurser og temadage for sundhedsprofessionelle

Vi holder jævnligt kurser og temadage om kræftrehabilitering til kræftpatienter. Vi har netop holdt to temadag om træning af kræftpatienter, og til november holder vi kursus om rehabilitering af borgere med hals- og mundhulekræft. Vi når ikke altid at omtale kurserne i centrets nyhedsbrev. Derfor opfordrer vi til at holde øje med kurser og temadage for sundhedsprofessionelle på centrets hjemmeside under menupunktet For professionelle.

Nye tilbud

Svært ved at huske? – Patientundervisning om kognitive forandringer

I centret møder vi ofte borgere med hukommelsesproblemer og koncentrationsbesvær i forbindelse med deres kræftsygdom og -behandling. Derfor udbyder vi nu fast kurset Svært ved at huske? Kurset er for kræftpatienter, som oplever kognitive forandringer i forbindelse med kræftbehandling.

Formålet med kurset er at give deltagerne redskaber til at kompensere for og genoptræne tab af kognitiv funktion, at give dem viden om tab af kognitiv funktion i forbindelse med kræftbehandling, samt give dem mulighed for at erfaringsudveksle. Kurset varer én dag og udbydes ca. 4 gange om året. Kurset varetages af en sygeplejerske og en ergoterapeut fra Center for Kræft og Sundhed.

Flerfamilieweekend for kræftramte familier på Kragerup Gods

Kræftrådgivningen afholder i weekenden 24. -26. oktober en underholdende og lærerig familieweekend for familier, hvor den ene eller begge forældre er ramt af kræft. Tilbuddet er gratis for familierne og dækker både ophold, forplejning og aktiviteter. Rammen er Kragerup Gods, som ligger i naturskønne omgivelser med bl.a. en fantastisk mulighed for udendørs klatring og frokost ved bål. Fokus vil være på gode oplevelser og på at tale sammen i familien og med de andre familier. Weekenden ledes af to af Kræftrådgivningens medarbejdere, psykolog Gitte Bak og socialrådgiver Dorrit Stadager.

Familieweekenden er muliggjort af en arv, som Kræftens Bekæmpelse har modtaget fra boet efter Edith Marie Thomsen, hvor pengene er øremærket kræftramte familier, der pga. kræftsygdommen er særlig belastet. Arven bliver i perioden 2013-2015 anvendt til at afholde i alt 18 familieweekender i hele Danmark.

Læs mere om familieweekenderne

Nyt tilbud til unge, der har mistet en forælder

I 2013 oprettede vi et forum for unge, der havde en kræftsyg forælder. De unge er rigtig glade for at mødes på en måde, som ikke er et fastlagt gruppeforløb, men et forum hvor man har mulighed for at udveksle erfaringer om, hvordan det er at have en kræftsyg forælder. Vi har derfor valgt at udvide tilbuddet med endnu et forum – nemlig et forum for unge der har mistet en forælder pga. kræftsygdom

Forummet er for unge på 15-25 år. De mødes en gang om måneden, og møderne ledes af en rådgiver og en frivillig i Kræftens Bekæmpelse. Man behøver ikke melde sig til, men kan bare møde op, og man bestemmer selv, hvor mange gange man vil deltage.

Gratis foredrag ved kræftspecialister

I efteråret holder vi syv gratis foredrag om kræftsygdom og behandling. Det foregår torsdage i tidsrummet kl. 16.30-18.30. Emnerne er bl.a. kost ved kræftsygdom og behandling, senfølger efter kræft og strålebehandling. Foredragene er for kræftpatienter og deres pårørende.

Se alle foredragene

Center for Kræft og Sundhed København udsender nyhedsbreve 3-4 gange om året.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte kommunikationsmedarbejder Line Wadum på lw@kraeftcenter-kbh.dk.

afmeld kraeftcenter-kbh.dk