Center for Kræft & Sundhed København
Nyhedsbrev fra Center for Kræft og Sundhed København, september 2015

Indhold

Kort nyt

Nyt udetræningsanlæg i De Gamles By

Center for Kræft & Sundhed København har nu fået mulighed for at tilbyde kræftpatienter træning i det fri, som en del af deres rehabiliteringsforløb. Det nye anlæg er en del af et større udetræningsområde beliggende bag centret. Anlægget indeholder bl.a. klatrevæg og boldbane og giver rum for såvel hård fysisk aktivitet som refleksion i anlæggets afskærmede kroge. Træningsanlægget er bygget op med enkle og multifunktionelle redskaber målrettet øvelser, der kan overføres til den enkelte borgers dagligdag og derved inspirere til videre træning efter afsluttet forløb.
Anlægget er offentligt, så beboerne på Nørrebro også kan få glæde af de flotte faciliteter. Anlægget er dog forbeholdt centrets brugere i åbningstiden, hvor fysioterapeuter giver instruktion og inspiration.
Udetræningsanlægget er blevet en realitet via en stor donation fra Det Obelske Familiefond

Kursus: Rehabilitering af borgere med hals- og mundhulekræft

Borgere med hals- og mundhulekræft har komplekse rehabiliteringsbehov, der ofte skal varetages i kommunerne. CKSK har arbejdet meget målrettet med at udvikle et tværfagligt rehabiliteringstilbud til borgere med hals- og mundhulekræft, og vi har efterhånden stor erfaring inden for området.
Vi kan derfor udbyde endnu et kursus den 8.-10. december 2015, hvor kursisterne vil møde eksperter inden for alle discipliner af dette komplekse tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.
Kurset er for sundhedsprofessionelle (ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, diætister) ansat i kommuner, som skal varetage rehabilitering af borgere med hals- og mundhulekræft.

Knæk Cancer’ – arrangement i uge 43

Centret inviterer i anledning af Knæk Cancer alle interesserede til en livlig debat om, hvordan man sikrer det gode kræftforløb for både patienter og pårørende.
Vi har været så heldige at få Journalist Kurt Strand til at styre debatten med et repræsentativt panel:

Kort Nyt

h2. Herretur i Dyrehaven

I august måned inviterede CKSK centrets mandlige brugere på herretur i Dyrehaven.
Ud over det gode selskab bød dagen på aktiviteter som orienteringsløb, træfældning og klatring, mad over bål samt oplæsning af digte i lejrbålets skær. Kronen på værket var træklatring, der kaldte sved frem på panden hos selv den mest garvede.
Den ældste mand, der nåede toppen af den 25 meter høje trækrone er 71 år.
Dagen løfter dermed barren for fremtidige mål for rehabilitering.

Mere ergoterapi i CKSK

Der er stigende efterspørgsel på ergoterapeutiske kerneydelser i Center for Kræft & Sundhed København. Centret modtager et stigende antal henvisninger på borgere med hoved-hals-kræft, hvor ergoterapeuter spiller en central rolle i forhold til genoptræning af synkefunktionen.
Desuden henvises et stigende antal borgere, der efter udskrivelse er for dårlige til at møde op i centret. Her tilbyder ergoterapeuterne hjemmebesøg med henblik på afklaring af borgerens rehabiliteringsbehov, hvis man efter telefonsamtale skønner, at borgeren senere vil kunne rehabiliteres i centret.
For at imødekomme det øgede behov har centret ansat endnu en ergoterapeut pr 1 september 2015. Vi håber alle vil tage godt imod Lise Holm Wickmann

Familieweekend på Kragerup Gods

Kræftens Bekæmpelse inviterer til en underholdende og lærerig familieweekend på Kragerup Gods oktober 2015.
Tilbuddet er til familier med børn i aldersgruppen 7-18 år, hvor den ene eller begge forældre er ramt af kræft.
Fokus vil være at tale sammen i familien og møde andre familier.
Weekenden vil være spækket med aktiviteter som klatring, yoga, spil og legeaktiviteter.
Weekenden er finansieret af en arv, som Kræftens Bekæmpelse har modtaget specifikt til at lette hverdagen for børn i familier, der er påvirket af kræft.
OBS! Der er ikke flere ledige pladser, men man håber at kunne udbyde kurset igen næste år.

Nye publikationer

Kræftens Bekæmpelses undersøgelse af ulighed i henvisning til CKSK blev offentliggjort i Acta Oncologica i maj måned: Social Position and referral to rehabilitation among cancer patients.
Statens Institut for Folkesundhed belyser i sin nye rapport årsager til social ulighed i kræftrehabilitering Når man har sagt A må man også sige B: Om social ulighed i kræftrehabilitering.

Center for Kræft og Sundhed København udsender nyhedsbreve 3-4 gange om året.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte nyhedsbrevredaktør Vibeke Sode på vs@kraeftcenter-kbh.dk

afmeld kraeftcenter-kbh.dk