Center for Kræft & Sundhed København
Nyhedsbrev fra Center for Kræft og Sundhed København, juni 2016

Indhold


PROLUCA færdig med inklusion

Center for Kræft og Sundhed København (CKSK) er en del af CIRE, og vi har nu igennem de sidste fire år deltaget i forskningsprojektet PROLUCA ( Postoperativ Rehabilitering ved Operation for LUngeCAncer).

Den sidste patient er netop indgået i forsøget, som er baseret på 235 deltagere. Patienterne følges i et år efter operationen, og forsøget skal ende med at vise, om det er bedst at starte træning 2 eller 14 uger efter operationen. Der måles på kondition, fysisk styrke og livskvalitet. Vi forventer at kunne præsentere resultaterne fra PROLUCA studiet i slutningen af 2017.

Vær opmærksom på fortsat at henvise patienter med lungekræft til rehabilitering i CKSK. Vi har et virkelig godt tilbud til dem, og det er baseret på både evidens og erfaring.

Huset set fra Nørre Allé. Foto Adam Mørk


Online-understøttet rehabilitering til brystkræftopererede: BRECOR

Center for Kræft og Sundhed København (CKSK) modtog i 2015 støtte fra Trygfonden til at gennemføre et 2-årigt tværkommunalt projekt baseret på onlineunderstøttet rehabilitering til kvinder opereret for brystkræft.

I tæt samarbejde med de brystopererede kvinder er der udviklet en hjemmeside som supplement til vanlig rehabilitering. Der er adgang til forskellige træningsprogrammer, instruktion i lymfedrænage, gode råd fra professionelle, mindfulness mm. Hjemmesiden er i starten af 2016 testet i et feasibility studie på 29 nyopererede kvinder og afprøves i øjeblikket af kvinder, der har afsluttet strålebehandling.

Vi glæder os til at kigge nærmere på det indsamlede datamateriale i efteråret, hvor hjemmesiden vil blive lanceret til glæde for alle brystkræftopererede i Danmark.


Samarbejde med ØNH-Udgående Team

CKSK er indgået i et samarbejde med Rigshospitalets Øre-Næse-Hals kirurgisk ambulatorium (ØNH) om at lette sektor overgangen for særligt sårbare borgere.

ØNH gennemførte i 2015 et projekt med et udgående team, der efter udskrivelse, skulle tage på hjemmebesøg hos socialt udsatte borgere. Projektet er efterfølgende blevet en del af driften i form af ” Rehabiliteringsteam med udkørende funktion”, der både understøtter at socialt sårbare borgere kommer trygt hjem og har fokus på at forebygge komplikationer og dermed genindlæggelser.

For at lette sektorovergangen sender rehabiliteringsteamet en mail til CKSK, når socialt udsatte borgere udskrives. Dette sikrer, at teamet i centret er opmærksom på behovet for hurtig opfølgning.
Samarbejdet har medført en øget kontakt ved for eksempel behov for supplerende undersøgelser. Herudover er der mulighed for, at overvejende ergoterapeuterne fra CKSK ved behov deltager i tværfaglige konferencer samt i FEES-undersøgelser (fiber-optisk-endoskopisk-evaluering af synkefunktionen) på Rigshospitalet.

Det er vores klare indtryk, at samarbejdet både kommer borgeren til gode med forenklet overgang fra hospital til kommune og en oplevelse af fælles mål for genoptræning og rehabilitering.


Optælling af diætetiske indsatser

I den seneste tid har der været en del politiske drøftelser og omtale i medierne baseret på manglende diætetisk vejledning og ernæringsbehandling af kræftpatienter. På den baggrund har CKSK opgjort årsagerne til, at borgere, der deltager i et kommunalt rehabiliteringsforløb under og efter kræftbehandling, efterspørger hjælp i forhold til kost og ernæring.

Opgørelsen viser, at 36 % af borgere, der deltog i et forløb i CKSK i 2014, modtog individuel vejledning ved diætist. Årsagen til vejledningen var hos godt 40 % et utilsigtet vægttab, som var mest udtalt hos borgere med eller efter kræft i hals og mundhule, fordøjelsesorganer og luftveje samt respirationsorganer. Opgørelsen afdækkede en meget stor variation i den diætetiske indsats beroende på forskellig kompleksitet afhængigt af kræftsygdom, behandling og progression, bivirkninger og senfølger kombineret med forekomst af komorbiditet.


CKSK får ekstra plads

Vi har gennem de senere år oplevet en så stor efterspørgsel på forskellige former for fysisk aktivet, yoga og mindfulness, at vi er meget glade for nu at have mulighed for at udvide med to ekstra træningssale. Vi har fået tildelt en lille rød bygning, som kaldes Elefanthuset, beliggende godt 60 meter fra CKSK i De Gamles By, og vi er begyndt forarbejdet til renoveringen.

Desuden har CKSK i nogle år arbejdet med at udvikle tilbud målrettet mænd. Denne udvikling fortsættes nu i Elefanthuset, hvor der skal etableres et helt nyt og brugerdrevet tilbud, kun for mænd. Dette er inspireret af konceptet ”mænds mødesteder”, og vil blive udviklet og etableret i løbet af 2017.


Kræftrådgivningen i CKSK søger nye frivillige psykologer

Kræftrådgivningen mangler frivillige med professionel baggrund, da vi har stor efterspørgsel på sorggrupper og kortere samtaleforløb til pårørende og efterladte.

Denne opgave løses af frivillige med en baggrund som enten psykolog eller psykoterapeut. Tidsforbruget til opgaven er typisk en eftermiddag (efter 16.00) om ugen, og man deltager i gruppesupervision med andre frivillige med samme baggrund.

Hvis du har den rette baggrund og kunne have lyst til enten at være gruppeleder eller have individuelle forløb, er du meget velkommen til at kontakte Kræftrådgivningen på koebenhavn@cancer.dk og høre nærmere.


Center for Kræft og Sundhed København udsender nyhedsbreve 3-4 gange om året.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte nyhedsbrevredaktør Vibeke Sode på vs@kraeftcenter-kbh.dk

afmeld kraeftcenter-kbh.dk