Center for Kræft & Sundhed København
Nyhedsbrev fra Center for Kræft og Sundhed København, maj 2017

Indhold


10 år med Center for Kræft & Sundhed København

I april 2007 fik kræftramte københavnere helt nye muligheder for rehabilitering. I Ryesgade på Nørrebro åbnede det nye tilbud Sundhedscenter for Kræftramte, som senere skulle blive til Center for Kræft & Sundhed København (CKSK) på Nørre Allé. Centret var – og er – et samarbejde mellem Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse og tilbyder rehabilitering og rådgivning til borgere, der har eller har haft kræft. Der er endvidere tilbud til pårørende og efterladte.
Rehabilitering af kræftpatienter blev en kommunal opgave i forlængelse af kommunalreformen i 2007. Siden da har mere end 7500 borgere været igennem et rehabiliteringsforløb i CKSK, som er det eneste kommunale rehabiliteringscenter, der udelukkende er målrettet kræftpatienter. De senere år har centret årligt fået henvist omkring 1000 nye patienter, og Kræftrådgivningen har haft et lignende antal nyhenvendelser fordelt ligeligt på patienter og pårørende.
I de 10 år CKSK har eksisteret, har der i Københavns Kommune været et stærkt politisk fokus på rehabilitering af kræftramte borgere. Tilbuddene i centret tager derfor dels afsæt i praksisbaseret erfaring, og dels i evidens beskrevet i den internationale litteratur på området.
Formålet med et rehabiliteringsforløb i CKSK er – gennem tæt opfølgning med en sundhedsprofessionel kontaktperson, fysisk træning, kostvejledning, patientundervisning, socialrådgivning etc. – at give borgeren det bedst mulige liv med eller efter en kræftsygdom. Kræftens Bekæmpelse tilbyder individuel rådgivning, gruppebaserede forløb, støtte via netværk, yoga og mindfulness, og tilbuddene fra de to samarbejdspartnere supplerer således hinanden.
Udover den daglige drift arbejder CKSK også med udviklings- og forskningsprojekter inden for kommunal kræftrehabilitering. Centret har bl.a. haft fokus på rekruttering af mænd til rehabilitering og arbejder aktuelt struktureret med ulighed i sundhed og med at få større fokus på pårørende i rehabilitering.


Fagligt seminar trak fulde huse

Kommunal kræftrehabilitering gennem 10 år – hvor er vi, og hvor skal vi hen? De spørgsmål kom der mange gode svar på, da CKSK fredag den 28. april inviterede til fagligt seminar i anledning af 10-års jubilæet. Deltagerne kom fra hele landet, Festsalen i De Gamles By var fyldt til sidste plads, og på programmet var nogle af landets mest fremtrædende eksperter og beslutningstagere inden for kræftrehabilitering.
Dagen startede med oplæg fra sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen, direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, lektor Maria Kristiansen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, professor i senfølger Christoffer Johansen fra Rigshospitalet ,afdelingschef Laila Walther fra Kræftens Bekæmpelse og centerchef Jette Vibe-Petersen fra CKSK
Oplægsholderne stillede efterfølgende op til en levende paneldebat, hvor de blandt andet svarede på spørgsmål fra de mange deltagere.
Efter frokost flyttede fokus sig fra de overordnede linjer til en række mere konkrete temaer. Medarbejdere fra CKSK stod i spidsen for tre forskellige workshops, som havde temaerne: ”Kræftrehabilitering, palliation og pårørende”, ”Forskningsprojekter i en kommunal praksis” samt ”Udviklingsprojekter: Lighed og effekt”.
CKSK vil gerne takke alle, som deltog i det vellykkede seminar og som bidrog til en fagligt inspirerende dag


Fødselsdag fejret med velbesøgt reception

Der var bobler i glassene, blomster på bordene og behagelig stemning, da Center for Kræft & Sundhed København tirsdag den 18. april inviterede kolleger, netværk samt nuværende og tidligere brugere til fødselsdagsreception. Til stede var også sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen og direktør i Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard, som begge holdt tale ved den velbesøgte reception.
Leif Vestergaard fremhævede i sin tale det gode samarbejde mellem Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse. CKSK er det eneste sted i Danmark, hvor en kommune arbejder sammen med Kræftens Bekæmpelse på samme adresse. Kræftens Bekæmpelse er til stede i centret med bl.a. Kræftrådgivningen i København, som tilbyder gratis støtte, råd og vejledning til borgere, der er berørt af kræft.
Ninna Thomsen glædede sig over den høje brugertilfredshed på centret. 95 procent af centrets brugere er tilfredse eller meget tilfredse med deres forløb. Det viser tal fra Epinions seneste brugerundersøgelse. 66 procent svarer i samme undersøgelse, at de – trods sygdom og behandling – har bevaret eller ligefrem forbedret deres livskvalitet efter at have været tilknyttet centret.
En af de tilfredse brugere er 75-årige Ragna Pedersen, som blev nævnt i talen. Ragna gik fra at skulle overleve lungekræft til at komme i et rehabiliteringsforløb i CKSK. Hun fik så meget glæde af sit forløb, at hun efterfølgende valgte at blive frivillig assistenttræner for de andre brugere i centret. Og tirsdag den 18. april var Ragna blandt de mange, der fejrede centrets fødselsdag.


Nyt værktøj sætter fokus på de pårørendes rolle i rehabilitering

Som sundhedsprofessionel ved man, at det at være pårørende til en person, der er alvorligt syg, ofte er hårdt – både psykisk, fysisk og socialt. De pårørende er primært blevet inddraget i forbindelse med behandling og palliation, mens det i mindre grad er sket i forbindelse med rehabilitering.
Dét ønsker Center for Kræft & Sundhed København at ændre på, og derfor har de udviklet et helt nyt værktøj, som også kan bruges af andre kommunale rehabiliteringsenheder.
Det nye refleksionsoplæg er et praktisk inspirationsværktøj, som ikke specifikt har fokus på kræft, men kan bruges i mange sammenhænge. Oplægget giver ikke svar på, hvordan opgaven med at have fokus på pårørende konkret skal gribes an. Det præsenterer derimod forskellige temaer og spørgsmål til refleksion og hjælper den enkelte enhed til at finde sin egen vej til en løsning, der passer til de pågældende omstændigheder.
Oplægget kan både anvendes af kommunale rehabiliteringsenheder, der endnu ikke har en praksis specifikt målrettet pårørende og af enheder, der allerede arbejder med pårørende, og som ønsker inspiration i det igangværende arbejde.
CKSK har gode erfaringer i at arbejde med pårørende. Centret har løbende tilbud til pårørende, hvoraf nogle tilbud har fokus på hverdagen – f.eks. inspiration til, hvordan den pårørende kan være en god pårørende. Andre tilbud hjælper pårørende med at passe på sig selv, samtidig med at de befinder sig i rollen som pårørende.


Ombygning af Elefanthuset er i gang

For første gang i 120 år er der håndværkere i gang i det såkaldte Elefanthus, som ligger i De Gamles By lige bag Center for Kræft & Sundhed København. Når håndværkernes arbejde er afsluttet, vil centret overtage den gamle bygning og tage den i brug.
Efter ombygningen vil Elefanthuset rumme to træningssale, omklædningsfaciliteter, møderum samt et mødested for mænd. Elefanthuset skal således huse ‘Mænds Mødested’, hvor kræftramte mænd under uformelle former kan mødes og udveksle erfaringer.
Den smukke bygning har status som en bevaringsværdig bygning, og i respekt for husets oprindelige håndværksmæssige og arkitektoniske kvaliteter vil Elefanthuset blive omdannet til et forhåbentlig oplevelsesrigt og stemningsfuldthus.
Center for Kræft & Sundhed København har gennem flere år arbejdet med at udvikle tilbud målrettet mænd. Denne udvikling fortsætter nu i Elefanthuset i forbindelse med ”Mænds Mødested”, som efter etablering vil overgå til at være et brugerdrevet tilbud, kun for mænd. Elefanthuset forventes at være klar til åbning ultimo oktober 2017.

afmeld kraeftcenter-kbh.dk