Center for Kræft & Sundhed København
Nyhedsbrev fra Center for Kræft og Sundhed, december 2017

Indhold


Mænds Mødested er åbnet i Elefanthuset

Mænd, der har – eller har haft – kræft, har fået et nyt mødested i den historiske bygning Elefanthuset, som Center for Kræft og Sundhed indviede i november. Konceptet ’Mænds Mødested’ kommer oprindeligt fra Australien, hvor de såkaldte ’Mens Sheds’ findes i stort antal. Siden er der kommet mødesteder for mænd over det meste af verden.

Nu er turen kommet til Elefanthuset, hvor håbet er, at mænd med kræft vil få et fristed og et fællesskab med andre i samme situation. Det er mændene selv, der bestemmer, hvordan de nye lokaler skal indrettes og anvendes, og hvad der skal ske af aktiviteter fremadrettet.

I øjeblikket er der planlagt følgende aktiviteter: Hver onsdag ml. kl. 11 og 14 er døren åben, og der er kaffe på kanden. Her kan du møde op uden aftale, møde andre mænd og høre mere om, hvad Elefanthuset kan tilbyde. Fra januar tilbydes der mandetræning to gange om ugen. Træningen styres af Asbjørn, som selv benytter Elefanthuset. Der er endvidere planlagt mad-aftener i starten af 2018. Der kommer løbende flere nye aktiviteter på programmet.

Har du spørgsmål til Elefanthuset eller Mænds Mødested, så kontakt Jakob Andersen på tlf. 24 46 94 53 eller send en mail til jan@kraeftcenter-kbh.dk.


Ny træningsform afprøvet

Flere borgere, som går i et forløb i Center for Kræft og Sundhed, har efterspurgt et større fokus på netværksdannelse og socialt samvær i træningsforløbene. Samtidig har fysioterapeuterne haft et ønske om at skabe større sammenhæng og overførbarhed mellem borgernes træningsindsats og hverdagslivet.

Det har medført, at vi nu afprøver en kombination af træning og korte undervisningsoplæg fra forskellige fagpersoner – med efterfølgende mulighed for erfaringsudveksling. Træningen er funktionel, og der er fokus på makkerøvelser og træning med forskellige redskaber.

I undervisningen bliver der taget temaer op omkring træningsmetoder, seksualitet, hukommelse, kost samt familie- og arbejdsliv. Derudover har borgerne mulighed for at få målt blodtryk, blive vejet, og rygerne kan få lavet en kuliltemåling. De første evalueringer har været meget positive både fra personalet i centret og borgerne. Træningen er blevet sjovere, og borgerne deler erfaringer i langt højere grad end tidligere.

Kvinder i træningssalen. Foto Anne-Li Engström


Varige midler til fortsat fokus på socialt sårbare borgere

Center for Kræft og Sundhed har – i forb. med projektet ‘Lighed i Rehabilitering i CKSK’ – fået midler til at ansætte endnu en socialrådgiver og en ergoterapeut. Det er sket med henblik på at styrke centrets kompetencer i forhold til sårbare borgere med komplekse behov.

Det har bl.a. betydet et stærkere tværfagligt samarbejde internt, så det sundhedsfaglige og socialfaglige perspektiv på borgerne styrkes, og at centret kan tilbyde hjemmebesøg til socialt sårbare borgere. Kommunerne fik med den sidste satspulje flere midler til styrket rehabilitering i forbindelse med kræft.

Med disse midler har centret fået mulighed for, at stillingerne i projektet bliver permanente. Med ansættelsen af en socialfaglig sygeplejerske sidste år er centret således godt rustet til at rehabilitere socialt sårbare borgere med komplekse rehabiliteringsbehov.

Huset set fra Nørre Allé. Foto Adam Mørk


Centret tilbyder nu hjemmebesøg

I Center for Kræft og Sundhed har vi gode erfaringer med, at sårbare patienter gerne vil deltage i rehabilitering, når relationen starter i hjemmet. Derfor er det nu muligt med hjemmebesøg.

Hvis du som praktiserende læge ser patienter, der har afsluttet deres behandling, men stadig døjer med konsekvenser af sygdom eller behandling, kan du henvise til Center for Kræft og Sundhed. Ønsker din patient hjemmebesøg, så skriv det på henvisningen.

Det vil være centrets sygeplejerske med socialfaglige kompetencer, der kommer på besøg. Hvis du har spørgsmål om hjemmebesøg, så kontakt Ane Hassani på tlf. 21 54 78 74.


Spændende projekt om eSundhedkompetencer

I de senere år har der været et stigende fokus på digitalisering af offentlige services. Dette stiller krav til borgernes og medarbejdernes evne til ikke blot at kunne tilgå, forstå og anvende sundheds- og behandlingsinformation (sundhedskompetencer), men også til at forstå samt anvende den eksisterende informationsteknologi (IT kompetencer). Disse forudsætninger kaldes tilsammen eSundhedskompetencer.

I løbet af 2017 har vi indsamlet spørgeskemaer fra 305 borgere henvist til rehabilitering samt kontaktpersoner i Center for Kræft og Sundhed for at afdække deres eSundhedkompetencer med henblik på at inddrage teknologiske redskaber til understøttelse af fysisk aktivitet. Resultaterne fra undersøgelsen er nu ved at blive skrevet sammen til tre videnskabelige artikler der forventes publiceret i 2018.

Møder for pårørende i centret. Foto: Colourbox.


Mød tre af centrets brugere

Vil du vide mere om, hvordan borgerne oplever at gå i et forløb i Center for Kræft og Sundhed? I videoerne herunder kan du møde hhv. Grethe samt Svend og Ole, som alle har gået på centret i 2017.

Begge videoer har været bragt på Center for Kræft og Sundheds facebookside, hvor du løbende kan følge med i, hvad der sker – både i regi af centrets rehabiliteringstilbud og Kræftens Bekæmpelses rådgivningstilbud.

Du finder facebooksiden på www.facebook.com/ckskbh

Video med Grethe

Video med Svend og Ole


Glædelig jul og godt nytår

Tak for i år. Vi ønsker jer alle en god jul og et godt nytår – på gensyn i 2018!

Gårdhaven med sne og juletræ

afmeld kraeftcenter-kbh.dk