Center for Kræft & Sundhed København
Nyhedsbrev fra Center for Kræft og Sundhed, juli 2018

Indhold


Ny ph.d. om træning for patienter med lungekræft

Patienter, som har været igennem en operation for lungekræft, kan allerede to uger efter operationen gå i gang med intensiv intervaltræning. Det viser en ny ph.d. af Maja Schick Sommer fra Center for Kræft & Sundhed København.

En forbedret overlevelse for patienter med operabel lungekræft har betydet, at flere lever længere med fysiske og psykosociale følger til sygdom og behandling. Følgerne kan være nedsat fysisk form, træthed og depression, som medfører en dårligere helbredsrelateret livskvalitet. Forskning viser, at fysisk træning i forbindelse med behandling af en række kræftsygdomme, herunder operabel lungekræft, har positiv effekt på såvel fysiske som psykologiske parametre.

Ph.d. – afhandlingen er lavet på basis af en lille gruppe på 40 patienter med lungekræft (feasibility studie). Afhandlingen viser, at højintensiv intervaltræning, der er iværksat to uger efter operation for lungekræft, er sikkert og gennemførbart i en kommunal setting. Endvidere vises det, at patienter med operabel lungekræft, som deltager i kommunal rehabilitering i Center for Kræft og Sundhed, opnår en signifikant forbedring af såvel generel helbredsrelateret livskvalitet som mental sundhed.

Efter feasibility-studiet er der gennemført et stort lodtrækningsforsøg (RCT-studie) med 235 patienter med lungekræft. Resultaterne fra dette studie publiceres inden for det næste halve år og vil være tilgængelig på centrets hjemmeside.

Afhandlingen kan downloades her


Mænds Mødested i Elefanthuset

Mænds Mødested i Elefanthuset åbnede i november 2017 og er et tilbud til alle mænd, der har eller har haft kræft. Der kræves ingen henvisning, og man er velkommen uanset bopæl.
Siden etableringen har alle aktiviteter været godt besøgt. Huset drives af en håndfuld frivillige, der står for den overordnede koordinering, og alle brugere af huset kan byde ind med idéer og selv arrangere aktiviteter. Fast på programmet i øjeblikket er åben mødetid om onsdagen, mandetræning, mandekor og fællesspisning. Hertil kommer en række enkeltstående aktiviteter arrangeret ad hoc.

Månedligt er der mellem 150 og 200 deltagere på de forskellige aktiviteter fordelt på mellem 40 og 50 mænd. Det er meget fine tal for et tilbud i en opstartsfase, og vi er klar til at huse mange flere mænd. Så tøv endelig ikke med at pege potentielle deltagere i vores retning. Onsdage mellem kl. 11 og 14 er der åbent hus med mulighed for at komme og se, om man synes, det er noget, man gerne vil være en del af.


Hjemmesiden brystrehab.dk er overtaget af sundhed.dk

Hjemmesiden www.brystrehab.dk, som var en del af udviklingsprojektet BRECOR, blev lanceret i oktober 2016. På halvandet år er antallet af oprettede brugere på siden ca. 2300.

For at komme ud til endnu flere brystopererede kvinder blev det besluttet, at hjemmesiden skulle overgå til Den Fælles Offentlige Sundhedsportal, Sundhed.dk

Siden indeholder stadig samme videoer, mindfulness øvelser og gode råd som på brystrehab.dk. Desværre er favoritlisterne udgået. I stedet kan kvinderne finde gratis tilbud fra egen kommune, læse nye historier om andre kvinder i samme situation samt se egne sundhedsdata.

Se siden på sundhed.dk her


Nyt tilbud til unge par

På baggrund af flere forespørgsler har vi netop udviklet, afprøvet og etableret et nyt tilbud til unge par, hvor den ene har kræft. Formålet er at skabe rum til at udveksle tanker og erfaringer om dét at blive ramt af sygdom på et tidspunkt i livet, hvor alle ens jævnaldrende er på vej i fuld fart, mens man selv bliver standset brat i alle sine planer.

Vi har ønsket at have fokus på parforholdet, som kommer under pres med en kræftsygdom, især for unge som ikke er så fast etablerede. Ofte bliver man ramt på intimitet og seksualitet. De tanker, man har haft om at stifte familie, færdiggøre uddannelse og mange andre ting, bliver enten helt bremset eller sat på stand by i en længere periode. Og hvordan håndterer man det som ungt par?

De foreløbige tilbagemeldinger er meget positive og melder om, at de unge har savnet et forum, som fokuserer på dem i fællesskab og ikke som enten henholdsvis kræftpatient og pårørende.

Tilbuddet henvender sig til unge par mellem 20 og 35 år uanset bopæl og er tilrettelagt som et erfaringsudvekslingsforum, som man efter behov kan deltage i en enkelt eller flere gange. De unge par mødes cirka en gang om måneden, og møderne ledes af to rådgivere fra Kræftrådgivningen.


Rehabilitering i naturen

CKSK har i maj og juni afprøvet et tilbud om rehabilitering i naturen – KOM IGEN under åben himmel. Der var booket 20 patienter, der seks torsdage i træk mødtes forskellige steder tæt ved København som fx Amager Fælled, Jægersborg Hegn og Hareskoven. Hver dag var bygget op omkring tre elementer: Bevægelse, mad over bål og sanseøvelser/meditation.

Der har været stor interesse for tilbuddet, der tilsyneladende er attraktivt for alle aldersgrupper (deltagere mellem 22 og 80 år) og også for mænd (ca. ¾ af deltagerne var mænd). Der er efterhånden god evidens for, at det at bruge naturen fremmer både fysisk og mental sundhed, og at naturaktiviteter, ud over at tiltrække alle aldersgrupper og begge køn, også kan rumme deltagere med forskellig social position.

CKSK gentager forløbet i sensommeren/efteråret 2018. Afprøvningen sker som en del af Friluftsrådets landsdækkende projekt: Sund i Naturen.

Rigtig god sommer

Med venlig hilsen
Center for Kræft og Sundhed

afmeld kraeftcenter-kbh.dk