Center for Kræft & Sundhed København
Nyhedsbrev fra Center for Kræft og Sundhed, December 2018

Indhold


Ny Souschef

Helle Ingvordsen er fra 1. december 2018 tiltrådt stillingen som Souschef for Center for Kræft og Sundhed København (CKSK)
Helle siger:
”Jeg kommer fra et job som afdelingssygeplejerske på Rigshospitalet, hvorfra jeg har mange års erfaring inden for den kirurgiske del af kræftbehandlingen. I min funktion som leder har jeg altid fokuseret på at optimere patientforløbene for kræftpatienter, hvor rehabilitering har været en central del.
Jeg ser derfor meget frem til at være en del af arbejdet med rehabilitering i CKSK og ligeledes være med til at bevare den høje faglige kvalitet af de rehabiliteringstilbud, som centret tilbyder kræftpatienter.”

Helle Ingvordsen
Souschef
tlf.: 2382 1142
email: Hei@kraeftcenter-kbh.dk


Ny rådgivningsleder

Mette Harpsøe Engel er fra 1. november 2018 tiltrådt stillingen som rådgivningsleder for Kræftrådgivningen i København, der har til huse i CKSK.
Mette kommer fra et job som ledende psykolog i Scleroseforeningen og har derudover mange års erfaring fra psykiatrien og Studenterrådgivningen, hvor hun også har været leder.

Mette Harpsøe Engel
Rådgivningsleder og psykolog
tlf.: 2259 4440
email: Mhe@cancer.dk


Etablering af ArbejdsCafé

En intern undersøgelse i CKSK har vist, at borgere, der deltager i rehabiliteringsforløb, efterspørger mere information og fokus på arbejdsmarkedet igennem hele forløbet.
For at imødekomme dette behov åbner CKSK en ArbejdsCafé, der vil blive bestyret af centrets socialrådgivere Jane Jensen og Mette Aabo.
ArbejdsCaféen er et tilbud til alle, der har været eller er berørt af kræft og har brug for et forum baseret på viden og erfaringsudveksling om arbejdsmarkedsvilkår. ArbejdsCaféen er åben den sidste torsdag i hver måned fra kl. 16:30 – 18:00 og starter op i januar 2019.

Mette Aabo
Socialrådgiver
tlf.: 6029 8224
email.: Maa@kraeftcenter-kbh.dk


Udvikling af webbaseret rehabiliteringstilbud til borgere med hoved-halskræft

CKSK er i samarbejde med Sundhed.dk i gang med at udvikle et nationalt webbaseret rehabiliteringstilbud målrettet borgere med hoved-halskræft, pårørende og sundhedsprofessionelle. Websitet opbygges i to spor til henholdsvis borgere og sundhedsprofessionelle medarbejdere i kommuner og på hospital.
Målet er, at alle borgere med hoved-halskræft kan modtage et ensartet og fagligt kvalificeret rehabiliteringstilbud, uafhængigt af bopælskommune.
I projektets første fase har der været fokus på behovsafdækning og idégenerering med brugerinddragelse i form af workshops og interviews med borgere og pårørende samt sundhedsprofessionelle.
Netværk for patienter med hals- og mundhulekræft er en vigtig samarbejdspartner og har tillige med pårørende og sundhedsprofessionelle været tæt inddraget i processen med at udvælge og prioritere i det indsamlede materiale.
Websitet forventes at blive lanceret på Folkemødet 2019, hvorefter der vil være bred kommunikation om sitet, implementering og evaluering fra juli – december 2019. Projektet er finansieret af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen.

Signe Torsbjerg Jørgensen
Projektleder
tlf.:2479 5186
email.: Stj@kraeftcenter-kbh.dk


Tidlig træning reducerer fatigue ved lungekræft – Publicering af resultater fra PROLUCA

Resultaterne fra et stort lodtrækningsforsøg (RCT-studie) med 235 patienter med operabel lungekræft er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift Lung Cancer.
Interventionen er gennemført i CKSK i perioden 2014-2017. Studiet er det første RCT, som undersøger effekten af tidlig versus sent iværksat træning til patienter, der er opererede for lungekræft. Resultaterne viser, at der ikke er forskel på fysisk kapacitet, målt ved en iltoptagelsestest, imellem de to grupper målt 26 uger efter operation (primære endpoint og outcome).
Anderledes er det med resultaterne omhandlende fatigue. Det ses, at tidlig træning er med til at reducere fatigue, og det anbefales derfor, at operable lungekræftpatienter starter træning tidligt efter operationen.
Der arbejdes på endnu en artikel, som beskriver effekten af interventionen på livskvalitet målt med FACT-L. Artiklen forventes at blive publiceret efteråret 2019.

Quist et al, Early initiated postoperative rehabilitation reduces fatigue in patients with operable lung cancer: A randomized trial, Lung Cancer 126 (2018) 125–132

Maja Schick Sommer
Fysioterapeut
tlf.:2384 0661
email.: Mss@kraeftcenter-kbh.dk


Projekt Lighed i rehabilitering i CKSK

CKSK har i 2015-17 arbejdet med projektet ’Lighed i rehabilitering i CKSK’. Projektets resultater blev formidlet ved en poster på ECRS i september. Posteren vandt 2. præmien i poster-konkurrencen.

Der er udarbejdet en erfaringsopsamling for projektet, som du kan læse her

Med udgangspunkt i projektets erfaringer fortsætter CKSK arbejdet med at skabe størst mulig social lighed i rehabilitering, bl.a. med fortsat udvikling af det tværfaglige og -sektorielle samarbejde.

Carina Wedell-Andersen
Projektleder
tlf.: 2154 7860
email.: cwa@kraeftcenter-kbh.dk


Rigtig glædelig jul og godt nytår
Medarbejderne i Center for Kræft og Sundhed

afmeld kraeftcenter-kbh.dk