Center for Kræft & Sundhed København
Nyhedsbrev fra Center for Kræft & Sundhed København, februar 2012

Området over caféen. Foto Adam Mørk

Velkommen i det nye Center for Kræft & Sundhed København

Det er med stolthed og glæde, at vi siden september 2011 har kunnet byde kræftramte indenfor i vores nye store og flotte center på Nørre Allé 45. Fra den første dag, vi slog dørene op, har markant flere kræftramte besøgt centret. Vi har både fået flere henvisninger til rehabiliteringsforløb, og mærkbart flere kommer ind fra gaden for at benytte tilbud i Kræftrådgivningen, som også ligger i centret. Vi regner med, at ca. 1.000 kræftpatienter vil starte forløb i centret og at ca. 800 vil benytte den åbne rådgivning i Kræftens Bekæmpelse i 2012.

I det nye center har vi fået langt mere plads end hidtil. Vi har bl.a. fået en stor café, to meget brugte træningssale, flere samtale- og møderum og et stort undervisningskøkken, en lukket gårdhave med træer og buske og tre terrasser.

For at imødekomme efterspørgslen på at komme i rehabiliteringsforløb har vi pr. 1. januar ansat yderligere 4 medarbejdere, således at vi i dag er 34 medarbejdere i centret, fordelt på 27 medarbejdere fra Københavns Kommune og 7 fra Kræftens Bekæmpelse.

Centrets åbningstid er også blevet udvidet. Vi holder åbent mandag – onsdag kl. 10 – 16, torsdag til kl. 18 og fredag til kl. 13.

Centret har fået megen opmærksomhed både fra arkitekter, pga. husets specielle arkitektur, og fra sundhedsprofesionelle. Siden åbningen har vi holdt mange arrangementer og rundvisninger, og vi arrangerer fortsat møder for sundhedsprofesionelle og rundvisninger for såvel arkitekter som for borgere. Du kan læse mere om tidspunkter i dette nyhedsbrev.

Velkommen i centret!

Jette Vibe-Petersen, centerchef og speciallæge i intern medicin

Nye tilbud til kræftpatienter

Gode madvaner – forebyg vægtstigning

For mange kan det være en udfordring at spise sundt, når man modtager behandling. En del kvinder med brystkræft tager ufrivilligt på, og det kan være svært at tackle sammen med alt det andet, der sker i forløbet. Derfor har vi oprettet dette tilbud for kvinder med brystkræft, og holdet mødes to gange á hhv. tre og fire timer.

Watt-Max test af patienter i rehabiliteringsforløb

Kræftpatienter har det sidste halve år fået foretaget en Watt-Max-test i forbindelse med start på introholdet her i centret og derved fået målt deres kondital. Det nye udstyr, vi har fået, er en avanceret model, som foretager en direkte måling af maksimal iltoptagelse. Det nye udstyr bruges primært til forskningsprojektet PROLUCA.

Bodybike

Fra februar oprettes der et tilbud om høj intensitet cykeltræning. Dette er et tilbud om intensiv og effektiv konditionstræning på cykel til god og glad musik. Holdet instrueres af fysioterapeuter, der vil guide patienterne til at yde deres maksimale under hensyntagen til deres sygdom og behandling.

Gymnastik

Fysisk træning på vores træningsmaskiner er en stor succes, men vi har også kræftpatienter, som har brug for en blidere form for bevægelse. Derfor har vi oprettet et gymnastikhold. Holdet er et forløb på 12 gange, hvor vi bl.a. træner styrke, smidighed, balance og kropsbevidsthed.

Dans

Vi har forsøgsvist tilbudt dansetimer. Det har været så stor en succes, at det nu er et fast tilbud. En deltager fra undervisningen har sagt:

- Selv med ét bryst og karseklip føler jeg mig faktisk ganske feminin, når vi danser. Man bliver glad og danser bekymringerne ud af hovedet.

Centerkor

Sang kan løfte, skabe glæde og give fællesskab, og på Vejle sygehus har sang hjulpet patienter med lungekræft til at få en bedre vejrtrækning. Derfor har centret nu ansat korleder Gitte Sjødin til at stå for at opbygge og lede et kor for kræftpatienter i centret. Koret starter i februar og mødes herefter en gang om ugen.

Familiesamtaler

Kræftsygdom påvirker hele familien, og der kan være behov for at tale sammen og lytte til hinandens tanker på en anden måde, end der er mulighed for i dagligdagen. Derfor tilbyder Kræftrådgivningen i København samtaler til familier, der har fået kræftsygdom tæt ind på livet. Familierne kan få op til 5 samtaler.

Samtalegruppe for kræftpatienter

I gruppen udveksles der erfaringer, tanker, følelser, glæder og bekymringer relateret til det at have en kræftsygdom. Formålet med gruppen er bl.a. at få øje på ny inspiration og nye ressourcer. Gruppen er fortløbende, og man kan deltage op til 12 gange. Læs mere.

Samtalegruppe for kronisk syge kræftpatienter

I denne gruppe er der fokus på, hvordan den enkeltes liv påvirkes af at skulle leve med kræft. Der udveksles erfaringer, tanker og oplevelser. Gruppen er fortløbende, og man kan deltage i op til ½ år. Læs mere.

Huset set fra Nørre Allé. Foto Adam Mørk

Besøg det nye center

Hvis du ønsker at besøge det nye center og høre mere om vores tilbud til kræftpatienter, kan du deltage i vores informationsmøder for sundhedsprofessionelle. Møderne er målrettet dig, der arbejder indenfor social- og sundhedsområdet eller er frivillig inden for kræftområdet. Studerende er også velkomne. De næste møder foregår torsdag d. 15. marts kl. 16-18 og torsdag d. 10. maj kl. 16-18.

Du kan også deltage i vores rundvisninger, som er for alle. De næste rundvisninger er søndag d. 5. feb. kl. 11-13 og søndag d. 25. marts kl. 11-13. Du kan tilmelde dig arrangementerne på centrets hjemmeside.

Mosaik – en bog om at komme fra kræft til kræfter af Lotte Seheim

Mosaik – en bog om at komme fra kræft til kræfter

Da det nye hus blev indviet i oktober 2011, udgav vi samtidigt bogen Mosaik. Bogen består af
udvalgte fortællinger om rehabilitering af kræftpatienter og er skrevet af en tidligere bruger af
centret: Journalist Lotte Seheim. Historierne er personlige, og de har ansigter. De bliver fortalt af
kræftramte københavnere, af de ansatte på Center for Kræft & Sundhed København og af en række eksterne samarbejdspartnere.

Det er vores håb, at bogen vil blive læst og brugt som inspiration af politikere, beslutningstagere i regioner og kommuner, samarbejdspartnere, borgere med kræft og deres pårørende. Bogen kan bestilles og/eller downloades på centrets hjemmeside.

Unge fra centret og Herlev Billedskole laver malerier til centret

Kunst af kræftpatienter og unge pårørende

I det nye center findes flere kunstværker udført af kræftpatienter og unge, hvis forældre har kræft. Under planlægningen af det nye center lagde vi meget vægt på at inddrage brugerne af det tidligere center i Ryesgade. Senere besluttede vi, at en del af vores kunstneriske udsmykning skulle laves af personer, som har eller har haft deres gang i centret.

Den tidligere bruger af centret, billedkunstner Peter Stuhr har lavet et kunstværk af pingviner i glas, der står på isflager af stål i vandbassinet i gårdhaven. Da Peter tilbage i 2008 fik tarmkræft, var det netop pingviner, han arbejdede med i sin sygdomsperiode:

- Jeg har valgt at arbejde videre med pingvintemaet til gårdhaven. For det første passer det godt med nogle organiske former som modspil til det meget geometriske byggeri, og for det andet repræsenterer pingvinen for mig en ukuelig optimisme, som man har brug for, når man får en kræftdiagnose.

Billedkunstner Maria Engholm, som fik konstateret kræft for 3 år siden, har lavet tre billeder, der alle relaterer sig til hendes kræftsygdom. Billederne kan ses på 1. sal i huset.

En lørdag i midten af januar mødtes ti unge fra Kræftrådgivningens teenagegruppe for unge i sorg med otte børn og unge fra Billedskolen i Herlev for at male tre naivistiske malerier. De kan ses i centres café og i undervisningskøkkenet. Maleeventen var en indflytningsgave fra Wessberg A/S.

Patientnetværk

Kræftrådgivningen i København ligger også i centret. Kræftens Bekæmpelse har tradition for at have mange patientnetværk, og flere af netværkene har været tilknyttet centret siden starten i Ryesgade. En oversigt over netværkene kan ses på centrets hjemmeside.

De forskellige netværk bruger huset meget forskelligt. Nogen har f.eks. faste træffetider, mens andre har lejlighedsvise foredrag. Efter vi er flyttet, kommer der stadig nye netværk til. Senest er Hjernetumornetværket, som er både for patienter og pårørende, samt det helt nydannede NETPA – netværk for patienter med neuroendokrine tumorer – kommet til.

De fleste netværk holder til i huset på torsdage i lige uger kl. 16.00-18.00. Netværkene er en oplagt mulighed for patienter, som har behov for at tale med ligestillede. Netværkenes træffetider og foredrag er annonceret på vores hjemmeside.

Kort nyt

Brugere af Sundhedscenter for Kræftramte til lægeforedrag

Nye lægeforedrag

Vi har arrangeret fire foredrag ved lægelige kræftspecialister i foråret. Foredragene er for alle og plejer at være en succes. Titlerne på de fire foredrag er:

Forskningsprojekt for operable lungekræftpatienter (PROLUCA)

Center for Kræft & Sundhed København er daglig leder af forskningsprojektet PROLUCA Rehabilitering ved Operation for LUngeCAncer), hvor formålet er at belyse effekten af præoperativ træning og tidlig postoperativ rehabilitering til operable lungekræftpatienter.

Interventionen består af præoperativ hjemmetræning og postoperativ styrke- og konditionstræning på hold to gange om ugen i 12 uger påbegyndt hhv. to og seks uger efter operation. Projektet er et randomiseret forsøg, hvor der skal inkluderes 380 deltagere over en periode på 2½ år, og ud over borgere bosat i Københavns Kommune indgår borgere fra omegnskommunerne.

Et feasibility studiet med 10 deltagere er påbegyndt primo januar 2012, og der er foreløbigt inkluderet 6 forsøgspersoner. Det randomiserede forsøg forventes påbegyndt i marts-april 2012, og randomisering, intervention, effektmåling og dataopsamling foregår i Center for Kræft & Sundhed. Projektet gennemføres i samarbejde med Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital og Gentofte Hospital.

Aften for unge kræftramte og intim koncert med Kira Skov

I februar holder vi et arrangement for unge med kræft og deres pårørende. Aftenen vil byde på foredrag, fysisk aktivitet og intimkoncert med Kira Skov. Arrangementet er lavet i samarbejde med foreningen Proof of Life.

Maria Stenz

Koncert med Maria Stenz

Skuespillerinde, sangerinde, historiefortæller og teaterleder Maria Stenz holder koncert i centret d. 26. marts. Hun har sammensat et program, der både vil fremkalde smil og tårer.

Center for Kræft & Sundhed København udsender nyhedsbreve 3-4 gange om året.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte kommunikationsmedarbejder Line Wadum på lw@kraeftcenter-kbh.dk.

afmeld kraeftcenter-kbh.dk