Center for Kræft & Sundhed København
Nyhedsbrev fra Center for Kræft & Sundhed København, maj 2012

Udsyn til terasse ved træningsalene. Foto Adam Mørk

Øget patientindtag i centret

Efter at centret er flyttet til det nye hus på Nørre Allé, har der fra patienter og pårørende været en meget stor interesse for centret og dets tilbud.

Da centret lå i Ryesgade på Nørrebro, havde vi kapacitet til at modtage 900 patienter om året til rehabiliteringsforløb. I det nye center er der kapacitet til at modtage 1.500 patienter om året. Der er blevet henvist ca. 20 % flere til rehabiliteringsforløb i perioden fra november 2011 til april 2012, sammenlignet med samme periode året før. Til dagligt ser vi også langt flere patienter og pårørende i centrets café end tidligere. Nogle kommer for at søge hjælp i Kræftrådgivningen i København, som også er beliggende i centret, mens andre bruger stedet til socialt samvær med ligestillede eller caféen/gårdhaven som et åndehul. Læs mere om patientindtag og diagnosegrupper i centret.

Kogebog til patienter med dysfagi

I Danmark lever der i dag ca. 11.000 borgere med hoved/halskræft, og hvert år får ca. 1.700 borgere stillet diagnosen. En stor del af disse lider som følge af deres sygdom og behandling af dysfagi (synkeproblemer). Dette viser sig f.eks. ved fejlsynkning, synkestop og underernæring og giver store udfordringer i relation til livskvalitet og i forhold til glæde ved måltidet og samvær med andre. Mange oplever også vanskeligheder med at få dækket deres behov for næring og dermed for at deltage i livet på godt og ondt.

I Center for Kræft & Sundhed København vil vi gerne støtte denne patientgruppe og deres pårørende ved at udgive en gratis praktisk anvendelig kogebog med retter af høj kulinarisk kvalitet, som kan spises uden risiko for fejlsynkning og synkestop. Dette vil samtidigt medføre øget livskvalitet og reducere risikoen for social isolation for patienterne.

Bogen vil blive udarbejdet i et samarbejde mellem centrets diætister, en kok og et testpanel af medlemmer af Netværk for patienter med hals- og mundhulekræft. Bogen vil indeholde rigt illustrerede opskrifter, som vil kunne anvendes på flere måder, alt efter hvilken slags kost den enkelte kan spise.

Kogebogen forventes udgivet i slutningen af 2012.

Forskningssamarbejde med ny professor

Den 1. marts tiltrådte fysioterapeut og dr. med. Henning Langberg et professorat i rehabilitering ved Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Henning Langbergs arbejde vil koncentrere sig om kronisk syge og hverdagsrehabilitering, der handler om at få borgerne til at være aktive og selvhjulpne længst muligt. Professoratet er finansieret af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.

Center for Kræft og Sundhed Købehavn har allerede indledt et samarbejde med Henning Langberg. Det drejer sig dels om en igangværende stor lodtrækningsundersøgelse PROLUCA, omhandlende effekten af tidlig postoperativ rehabilitering til borgere med lungekræft og dels om et projekt, der skal afdække behovet for rehabilitering af nydiagnosticerede kræftpatienter.

Nye tilbud til kræftpatienter

Mindmap. Illustration ved Marianne Kibenich

Mindmaps – en notatteknik, der skaber orden i kaos

Som kræftramt patient eller pårørende kan der være behov for at få overblik over – eller struktur på – mange ting i en forandret livssituation. Vi har derfor valgt at afholde et 3-timers kursus i Mindmaps i maj måned. Mindmaps er en særlig notatteknik, hvor nøgleord giver visuelt overblik, støtter hukommelsen og stimulerer til kreativ tænkning.

Klatring på klatrevæg. Foto Colourbox

Klatrekursus

Vi har stor tilslutning til vores naturaktiviteter. Senest havde vi 14 patienter med på en fisketur på Vestamager. Nu vil vi også udbyde klatrekurser. Det næste starter onsdag d. 22. maj. Kurset vil forløbe over 4 formiddage. Formålet med kurset er at udfordre den enkeltes balance, styrke og koordination. Ligesom med vores øvrige naturaktiviteter er det også en god anledning til at få gode oplevelser og få mulighed for at danne netværk med andre kræftramte.

Kort nyt

Arkitekterne Morten Rask Gregersen og Johannes Pedersen fra Nord Architects. Foto Anne Mie Dreves

Stor interesse for centrets arkitektur

Center for Kræft & Sundhed København er opført af Københavns Kommune og tegnet af Nord Architetcs. Bygningen er designet efter inspiration fra evidensbaseret forskning om helende arkitektur. Huset har fået stor bevågenhed fra arkitekter både nationalt og internationalt. Der er bl.a. bragt en artikel om centret i det internationalt anerkendte tidsskrift Mark magazine. Vi har desuden jævnligt rundvisninger for større grupper af arkitekter. Den 29. juni kommer en model af huset med på udstillingen NEW NORDIC – Arkitektur & Identitet på Louisiana. Udstillingen løber til den 21. oktober 2012. Læs mere om husets arkitektur.

Centret deltager i motionsløb

Hvert år holder forebyggelsescentrene i Københavns Kommune et motionsløb i Fælledparken (FC-løbet). I år deltager Center for Kræft & Sundhed København for anden gang. Vi deltager både med brugere af centret og med personale. Løbet foregår onsdag d. 6. juni, og man kan løbe eller gå mellem 1250 m og 5 km. Som forberedelse til FC løbet har vi startet et løbehold i centret.

Succes med madoplevelser

Vi har nu med succes holdt flere madlavningskurser for centrets brugere. Senest holdt vi ”Madoplevelse for mænd”, hvor der var fuld tilslutning og som altid en god stemning. Til arrangementerne underviser en af centrets diætister og kokken Terkel Røjel. På dagen er der god tid til at lave og nyde maden samt at tale om råvarer og smag. Målet med arrangementerne er at give patienterne en ny og sund inspiration til madlavning i en ramme af socialt samvær. Vi har et nyt tilbud i juni. Overskriften er ”Sommer i det nordiske køkken”.

Center for Kræft & Sundhed København udsender nyhedsbreve 3-4 gange om året.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte kommunikationsmedarbejder Line Wadum på lw@kraeftcenter-kbh.dk.

afmeld kraeftcenter-kbh.dk