Center for Kræft & Sundhed København
Nyhedsbrev fra Center for Kræft & Sundhed København, september 2012

Huset set fra Nørre Allé. Foto Adam Mørk

Temadage for landets kommuner om kommunal rehabilitering

Center for Kræft & Sundhed København afholder i løbet af efteråret tre temadage om kommunal rehabilitering og rådgivning til borgere med kræft. Kurset afholdes som et samarbejde mellem medarbejdere i centret fra såvel Københavns Kommune (KK) som Kræftens Bekæmpelse (KB).

Sundhedsstyrelsen har i 2012 udgivet ”Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft”. Kommunerne er den centrale aktør på rehabiliteringsområdet, og denne temadag henvender sig derfor primært til sundhedsprofessionelle, som i landets kommuner står for at skulle varetage rehabilitering og rådgivning til borgere med kræft.

På temadagen gives en grundig indføring i, hvordan Københavns Kommune i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse varetager rehabilitering og rådgivning til borgere med kræft. Dagen vil bestå af en række indlæg om centrets organisering og tilbud til kræftramte.

Vi har med succes afholdt den første temadag mandag d. 24. september. Her deltog over 45 medarbejdere fra kommuner i hele landet. Vi afholder de øvrige to temadage på mandage kl. 10.00 – 15.30:

Kursusleder er centerchef, speciallæge i intern medicin, Jette Vibe-Petersen

Læs mere om temadagene

Samarbejde med Frederiksberg Sundhedscenter

Frederiksberg Kommune har med ansættelse af sygeplejerske Anne Rindholm Friis per 1. marts 2012 styrket rehabiliteringstilbuddet til Frederiksberg-borgere med kræft. Frederiksberg Kommune har således selv et rehabiliteringstilbud til borgere med kræft. Dette indebærer, at alle Frederiksberg-borgere fra hospitaler og praktiserende læger skal henvises til Frederiksberg via en genoptræningsplan eller en REF01, og den tidligere gældende aftale om, at borgere under 40 år kunne henvises direkte til Center for Kræft & Sundhed, bortfalder.

Frederiksberg Kommune har desuden indgået en samarbejdsaftale med Center for Kræft & Sundhed København mhp. at kompetenceudvikle medarbejderne i Frederiksberg Sundhedscenter til at varetage rehabiliteringsopgaven på et højt fagligt niveau.

Hvis Anne Rindholm Friis vurderer, at borgere med særlige udfordringer har behov for henvisning til Center for Kræft & Sundhed, visiteres disse borgere (max 20 per år) af hende videre til centret. Aftalen om viderehenvisning gælder foreløbigt for et år, men der er skabt mulighed for forlængelse.

Læs mere om rehabiliteringstilbud i Frederiksberg Sundhedscenter

Plakat fra teaterforestillingen “I guder!”

Plakat fra teaterforestillingen “I guder!” – som afholdes i centret d. 5. oktober.

Pårørende og børn som pårørende

I hele 2012 har vi særligt fokus på pårørende og børn som pårørende. Vi har et stigende antal familier, der henvender sig og får samtaler – ofte på tværs af tre generationer. Samtalerne varetages af rådgivere med erfaring inden for familieområdet. Vi tilstræber desuden at inddrage pårørende og børn i flere af husets andre aktiviteter, hvor det synes relevant.

I anledning af husets 1 års fødselsdag viser vi en teaterforestilling for børn, hvor enten forældre eller bedsteforældre, som har deres gang i huset, kan tage børn med ind til teater og hyggeligt samvær.

I forlængelse af disse aktiviteter og dette fokus har vi her i september ansøgt om puljemidler fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune mhp. at undersøge, hvordan inddragelse af familie og netværk i forbindelse med udslusning efter et rehabiliteringsforløb påvirker motivationen til at fastholde livsstilsændringer og livskvaliteten i øvrigt. Vi har netop fået tilsagn om at få disse midler og ser frem til at kunne udbygge vores fokus i 2013 og lave en systematisk erfaringsopsamling.

Nye tilbud til kræftpatienter

Yoga for mænd

Vi har gennem et års tid haft et tilbud om yoga, og dette hold har altid været fuldtegnet. Det har overvejende været kvinder, som har meldt sig til ”Yoga for kræftpatienter”, og vi var derfor meget interesserede, da Claus Pedersen, 37 år og selv tidligere kræftpatient, henvendte sig og tilbød Ashtanga yoga for mænd. Claus Pedersen har praktiseret yoga siden år 2000.

Ashtanga Yoga er en dynamisk form for yoga, hvor man sammenkæder åndedræt og bevægelse og på den måde skaber et flow. Mænd i alle aldre, som er færdigbehandlede eller i slutningen af deres behandlingsforløb, kan deltage, hvis de efter egen eller lægelig vurdering kan deltage i let fysisk krævende aktivitet. Kurset er fuldtegnet her i efteråret.

Synk let

Center for Kræft & Sundhed København har et stigende fokus på bivirkninger og senfølger til hals- og mundhulekræft, og som det fremgik af sidste nyhedsbrev, arbejder vi aktuelt på en kogebog til denne patientgruppe.

Det er velkendt, at det kan være en stor udfordring at komme i gang med at spise efter endt strålebehandling for hals- og mundhulekræft. Derfor tilbød vi i august måned et minikursus, hvor formålet var at bidrage med inspiration og gode idéer til, hvorledes maden kan laves, så den er nem og sikker at synke. Kurset løb over to gange (2 + 4 timer) og var en blanding af teori og praktisk madlavning. Det første kursus i august var en stor succes, og kurset vil derfor blive et fast tilbud i centret.

Kort nyt

Collage med billeder af centret. Foto Adam Mørk og Colourbox

1-års fødselsdag

Vi holder 1-års fødselsdag d. 10. oktober og har valgt at fejre selve dagen med vores brugere af centret. Der vil være kaffe/the og forskellige kager og frugt kl. 14.00 – 16.00 i centrets café, og vores kor vil opføre et par numre. Vi glæder os til at fejre 1-års dagen sammen med vores patienter og pårørende. 1-års dagen fejres desuden d. 5. oktober med en flot teaterforestilling ”I guder”, hvor centrets brugere samt deres børn eller børnebørn kan deltage (se nærmere under pårørende).

Udbedring af fejl og mangler

Efter en lang periode, hvor der ikke har været aktiviteter i centret med udbedring af fejl og mangler, vil arbejdet starte op ca. 1. oktober 2012. Hvis det går efter planen, vil der være håndværkere i varierende antal over en periode på tre måneder. Vi vil bestræbe os på, at støjende arbejde udføres i de tidlige morgentimer og ellers uden for centrets åbningstid. Der er lavet speciel instruks til håndværkerne omkring oprydning, støvende arbejde og rengøring, idet vi bestræber os på at opretholde vores høje rengøringsstandard.

Center for Kræft & Sundhed København udsender nyhedsbreve 3-4 gange om året.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte kommunikationsmedarbejder Line Wadum på lw@kraeftcenter-kbh.dk.

afmeld kraeftcenter-kbh.dk