Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse


At rejse med en kronisk/eksisterende sygdom

Torsdag d. 14. september 2017 kl. 16.30 – 18.30

Ved sygeplejerske, ansvarlig for Medicinsk Afdeling Rikke Harders og Skadechef Henrik Iding, Gouda Forsikring – en del af Gjensidige Forsikring.

At rejse er at leve – men kan det også lade sig gøre, når jeg har en kronisk/eksisterende sygdom?

Hvad bør jeg være opmærksom på forud for køb af en rejse til udlandet?

Tilmelding

Du kan tilmelde dig foredraget online her eller på telefon 8220 5800

Sted

Center for Kræft og Sundhed, Nørre Allé 45, 2200 København N