Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Møder for pårørende i centret. Foto: Colourbox.

Download folder om netværksgruppen her

Hjernetumorforeningens netværksgruppe
- for pårørende til kræftpatienter med hjernetumorer

Mandag den 13. april 2015 startede vi en pårørendegruppe op i København sideløbende med den eksisterende patientgruppe.

Formålet med netværksgruppen er at give dig, som pårørende, mulighed for at mødes, og vende stort og småt med andre i samme situation.

Målgruppe

Voksne pårørende til kræftpatienter, der er ramt af en hjernetumor.

Tid

Vi mødes den 2. mandag i hver måned kl. 16.00 – 18.00.
Tilmelding ikke nødvendig. Du kan bare møde op.
Vi holder sommerferie i juli måned.

Sted

Her i centret.

Kontakt og yderligere information

For yderligere information, kan du kontakte Line Lüchow på
e-mail: mail: line@hjernetumorforeningen.dk

Hjernetumorforeningen

Hjernetumorforeningen hjemmeside finder du her
Her kan du bl.a. læse om de aktiviteter og tilbud, vi har i foreningen.

Find os på facebook

Vi har også en facebookgruppe:
“Hjernetumor-patienter, pårørende og fagprofessionelle”.
Facebookgruppen kan bruges til, at dele historier og erfaringer indbyrdes. Den kan ligeledes bruges til at dele opslag om foredrag og andre aktiviteter, som kan være relevante for dig.