Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Mindfulness 8-ugers kursus for pårørende til kræftpatienter

Livet som pårørende opleves af de fleste som både stressende og angstfyldt. Man kan have mange ekstra opgaver og samtidig have svært ved at stoppe strømmen af tanker. Dette kan gøre det vanskeligt at være nærværende, både i forhold til ens omgivelser og i det daglige liv.

Pårørende vil gerne hjælpe deres nærmeste bedst muligt ,og det kan i længden betyde, at pårørende skal have hjælp til at håndtere deres egen stress. Kurset er tænkt som en måde, hvorpå man som pårørende kan blive mere opmærksom på egne stressreaktioner, kropsligt og tankemæssigt, og måder at hjælpe sig selv til at håndtere egen stress.

Erfaringerne viser, at træning i Mindfulness kan reducere nogle af disse psykiske og fysiske gener. Mindfulness kan på dansk oversættes med tilstedeværelse i nuet.

Indhold på kurset

På kurset lærer du nogle metoder, som kan øge din bevidsthed om dine egne måder at reagere på. Derved får du mulighed for at bryde med vanemæssige, automatiske tanker og reaktionsmønstre og reagere mere hensigtsmæssigt, hvilket kan være til gavn for både dig selv og andre.

På kurset introduceres de grundlæggende principper i Mindfulness-Based Stress Reduction. Tilstedeværelsen i nuet trænes gennem opmærksomhedsøvelser og guidede meditationer, vekslende mellem meditation (siddende, liggende, gående), lette stræk- og yogaøvelser samt daglige opmærksomhedsøvelser.

Træningen finder sted som et sammenhængende kursusforløb, der strækker sig over 8 uger – med ca. 25 deltagere. På kurset skabes der mulighed for, at deltagerne bidrager med egne erfaringer og oplevelser i forbindelse med træningen. Meget af læringen finder sted i den dialog, der foregår på kursusgangene, som ikke må forveksles med gruppeterapi. I dagene imellem kursusgangene træner deltagerne på egen hånd.

Der udleveres materiale og lydfiler / CD’er med guidede øvelser.

Der er en egenbetaling på kr. 300,- som betales kontant ved første møde.

Forudsætning for deltagelse

Kurset er for pårørende til kræftpatienter.
Inden kursusstart skal du deltage i et informationsmøde, hvor du bliver introduceret til kurset og nogle af øvelserne. Da udbytte af kurset er tæt forbundet med deltagelse i hele kursusforløbet og daglig træning, er det vigtigt at hver enkelt deltager er indstillet på dette.
Du behøver ikke have forudgående kendskab til mindfulness, meditation eller yoga for at deltage. En forudsætning for deltagelse er imidlertid normal hørelse eller teleslynge til eget høreapparat.

Kursusforløb oktober – december 2018
Dette kursus er igang.

Mindfulnesskurset består af et obligatorisk informationsmøde, 8 kursusgange og en obligatorisk "retreat”:

  • Informationsmøde onsdag d. 24/10 kl. 15.30 – 17.00
  • 8 kursusgange onsdage d. 31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12, 12/12 og 19/12 alle i tidsrummet kl. 14.30 – 17.00
  • Derudover indeholder kurset en obligatorisk ”retreat” (retræte) fredag
    d. 30.11. kl. 10.00 – 15.30, hvor du kan fordybe dig yderligere i øvelserne

Hent folder om Mindfulness kurset oktober-december 2018 her

Kursusforløb januar – marts 2019

Mindfulnesskurset består af et obligatorisk informationsmøde, 8 kursusgange og en obligatorisk "retreat”:

  • Informationsmøde onsdag d. 23/1 2019 kl. 14.30 – 16.00
  • 8 kursusgange onsdage d. 30/1, 6/2, 13/2, 20/2, 27/2, 6/3, 13/3 og 20/3 alle i tidsrummet kl. 14.30 – 17.00
  • Derudover indeholder kurset en obligatorisk ”retreat” (retræte) fredag
    d. 8/3 kl. 10.00 – 15.30, hvor du kan fordybe dig yderligere i øvelserne

Hent folder om Mindfulness kurset januar-marts 2019 her

Sted

’Elefanthuset’ sal 2
Thit Jensens Vej 2
2200 København N.
(bygningen bagved centret på Nørre Allé)

Undervisere på kurset

Psykolog Gitte Bowman Bak, tlf. 30 76 59 73 og
Psykolog Camilla Hartvig Nielsen, tlf. 30 76 59 70

Tilmelding og yderligere information

Hvis du er interesseret i at høre mere, eller ønsker at tilmelde dig, så ring til Kræftrådgivningen på tlf. 82 20 58 05, eller mail dit navn og telefonnummer på mail til koebenhavn@cancer.dk, så bliver du kontaktet hurtigst muligt.
Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Ved tilmelding til dette kursus giver du automatisk samtykke til, at vi opbevarer dine kontaktoplysninger, indtil kurset er afsluttet. Oplysningerne opbevares utilgængeligt for andre, og videregives ikke til anden part.