Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Hent folder om Ungeforum

2. halvår 2018 her

Ungeforum – mødested for unge mellem 18-28 år, som har en forælder, der er syg af kræft

Kom og mød andre unge, som har en forælder, der er syg af kræft.

Vi taler om, hvordan man klarer, at ens forælder er alvorligt syg:

  • Hvordan påvirker det ens liv?
  • Hvem kan man tale med om sygdommen?
  • Føler man sig godt nok informeret?
  • Støtter man den syge godt nok, og hvad gør man, hvis den syge dør?
  • Hvordan passer man på sig selv?

Der er ingen faste temaer, ved hvert møde taler vi om det, der er vigtigt her og nu for dem, som er mødt op.

Med møderne håber vi på at skabe et rum, hvor du som ung kan møde andre unge, der ved hvad det vil sige at have en syg forælder, og som gerne vil have hjælp til- og hjælpe hinanden med at klare en svær periode i livet.
Man kan føle sig meget alene og opleve, at de unge, man normalt er sammen med, ikke rigtig forstår, hvordan man har det.
Man kan opleve, at livet er gået på standby.

Du melder dig kun til et møde ad gangen, bestemmer selv, hvor mange gange du vil komme.
Mødet slutter af med pizza til alle, og det er gratis at deltage.

Hvem kan deltage

Gruppen er for unge mellem 18-28 år, som har en kræftsyg forælder, uanset bopælskommune.

Tid

Vi mødes en onsdag hver måned. I første halvår 2018 mødes vi:

Onsdag d. 20. juni kl. 16.00 – 18.30
Onsdag d. 15. august kl. 16.00 – 18.30
Onsdag d. 12. september kl. 16.00 – 18.30
Onsdag d. 10. oktober kl. 16.00 – 18.30
Onsdag d. 7. november kl. 16.00 – 18.30
Onsdag d. 5. december kl. 16.00 – 18.30

Sted

Vi mødes her i centret.

Gruppeledere

Gruppen ledes af to frivillige, som begge har en professionel baggrund for arbejdet

Tilmelding

Ring eller skriv til Dorrit, hvis du har spørgsmål eller bare har brug for at tale med en af os, inden du møder op.

Ved tilmelding til dette tilbud giver du automatisk samtykke til, at vi opbevarer dine kontaktoplysninger, indtil arrangementet er afsluttet. Oplysningerne opbevares utilgængeligt for andre, og videregives ikke til anden part.