Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Mindfulness 8-ugers kursus for kræftpatienter

Erfaringerne viser, at træning i Mindfulness kan reducere nogle af disse psykiske og fysiske gener. Mindfulness kan på dansk oversættes med tilstedeværelse i nuet.

På kurset lærer du nogle metoder, som kan øge din bevidsthed om dine egne måder at reagere på. Derved får du mulighed for at bryde med vanemæssige, automatiske tanker og reaktionsmønstre og reagere mere hensigtsmæssigt, hvilket kan være til gavn for både dig selv og andre.

På kurset introduceres de grundlæggende principper i Mindfulness-Based Stress Reduction. Tilstedeværelsen i nuet trænes gennem opmærksomhedsøvelser og guidede meditationer, vekslende mellem meditation (siddende, liggende, gående), lette stræk- og yogaøvelser samt daglige opmærksomhedsøvelser.

Træningen finder sted som et sammenhængende kursusforløb, der strækker sig over 8 uger – med ca. 25 deltagere. På kurset skabes der mulighed for, at deltagerne bidrager med egne erfaringer og oplevelser i forbindelse med træningen. Meget af læringen finder sted i den dialog, der foregår på kursusdagene, som ikke må forveksles med gruppeterapi. I dagene imellem kursusgangene træner deltagerne på egen hånd.

Der udleveres materiale og CD’ere med guidede øvelser.

Forudsætning for deltagelse

Kurset er for kræftpatienter, uanset bopælskommune.
Inden kursusstart skal du deltage i et informationsmøde, hvor du bliver introduceret til kurset og nogle af øvelserne.
Da udbytte af kurset er tæt forbundet med deltagelse i hele kursusforløbet og daglig træning, er det vigtigt at hver enkelt deltager er indstillet på dette.
Du behøver ikke have forudgående kendskab til mindfulness, meditation eller yoga for at deltage.
En forudsætning for deltagelse er imidlertid normal hørelse eller teleslynge til eget høreapparat.

Der er en egenbetaling på kr. 300,- som betales kontant ved første møde.

Kursusforløb

Mindfulnesskurset består af:

  • et obligatorisk informationsmøde
  • 8 kursusgange
  • en obligatorisk "retreat, hvor du kan fordybe dig yderligere i øvelserne.”

Sted

’Elefanthuset’ sal 2
Thit Jensens Vej 2
2200 København N.
(bygningen bagved centret på Nørre Allé)

Undervisere på kurset

Psykolog Gitte Bowman Bak, tlf. 30 76 59 73 og
Psykolog Camilla Hartvig Nielsen, tlf. 30 76 59 70

Yderligere information

Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 82 20 58 05, eller mail: koebenhavn@cancer.dk

Ved tilmelding til dette kursus giver du automatisk samtykke til, at vi opbevarer dine kontaktoplysninger, indtil kurset er afsluttet. Oplysningerne opbevares utilgængeligt for andre, og videregives ikke til anden part.