Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Styrk din mentale robusthed – kursus for kræftpatienter

At få kræft er en stor belastning, også mentalt. Både under og efter sygdomsforløbet er det almindeligt at opleve angst, svære tanker og manglende overskud.

Med afsæt i nyere psykologisk forskning i mental robusthed (resiliens) tilbyder Kræftens Bekæmpelse derfor kurset: ”Styrk din mentale robusthed” til kræftpatienter. Mental robusthed dækker over det at kunne klare sig på trods af svære belastninger i livet.
På kurset arbejder du med egne styrker og værdier, dit netværk og din indflydelse på eget liv.

Målet er, at du undervejs og efter endt kursus oplever større styrke, mental robusthed og flere handlemuligheder i livet med kræft. Kurset er en blanding af oplæg, øvelser og erfaringsudveksling med andre kursister. Derudover lægges op til, at du arbejder med øvelserne mellem de enkelte kursusgange.

Kursusforløb

Onsdag d. 31. januar kl. 13.30 – 16.00
Onsdag d. 7. februar kl. 13.30 – 16.00
Onsdag d. 21. februar kl. 13.30 – 16.00
Onsdag d. 7. marts kl. 13.30 – 16.00
Onsdag d. 21. marts kl. 13.30 – 16.00
Onsdag d. 11. april kl. 13.30 – 16.00
Onsdag d. 18. april kl. 13.30 – 16.00
Onsdag d. 2. maj kl. 13.30 – 16.00

Kurset er overtegnet.

Sted

Her i centret.

Hvem kan deltage

Kurset er for dig der er færdig, eller snart færdig, med behandlingen. Du kan deltage uanset bopælskommune.

Gruppeledere

Psykoterapeut Lone Rønholt psykolog Gitte Bowman Bak.

Tilmelding og yderligere information

Inden du kan deltage i et kursus, skal du have en afklarende samtale med en rådgiver. Dette kan du få ved at henvende dig personligt i Kræftrådgivningen.
For yderligere information kan du også ringe til Kræftrådgivningen på tlf. 8220 5805.