Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Visualisering – en meditation med afspændende musik

Mange mennesker, som er ramt af kræft, ønsker at supplere deres behandling med forskellige former for hjælp til selvhjælp.

Dette tilbud er til dig, som er kræftpatient, og som har lyst til at udforske de muligheder, du har for selv at gøre noget ved nogle af de problemer, der kan opstå som følge af en kræftsygdom.

At visualisere (danne indre billeder) kan være et redskab til at fremme forbindelsen mellem krop og psyke. Det kan give en følelse af kontrol og velvære. Visualisering kan give ro i krop og sjæl.

Kom og prøv at være med.

Visualiseringen ledes af Ole Sivertsen, som er frivillig i Kræftens Bekæmpelse.

Tid

Visualiseringen foregår onsdage kl. 14.00 – 15.30 fra d. 9. januar – 19. juni undtagen d. 5. juni (Grundlovsdag).

Tilmelding er ikke nødvendig – mød bare op, men dørene lukkes kl. 14.00.

Sted

Her i centret.

Hvem kan deltage

Gruppen er for alle personer med en kræftdiagnose, uanset bopælskommune.

Hent folderen ’Visualisering for kræftpatienter 1. halvår 2019 her