Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Er du stoppet med at ryge, er du i et rygestop forløb eller gør du dig tanker om at stoppe, er rygestop caféen måske noget for dig.

I rygestop caféen får du mulighed for at:

Mødes med andre i samme situation
Høre andres erfaringer og dele dine egne
Få mere indsigt i, hvordan det er for dig
Få viden om afhængighed, fysisk og psykisk
Stille de spørgsmål til rygestoprådgiverne, der er relevante for dig

Rygestop caféen ligger en gang om måneden på mandage.

Datoer:

29. april 13.00 – 14.30
20. maj 13.00 – 14.30
24. juni 13.00 – 14.30

Hvem kan deltage

Tilbuddet er til dig, der går i et rehabiliteringsforløb her i centret eller er pårørende til en, der går i et rehabiliteringsforløb.

Tilmelding

Tilmelding senest dagen før til en af en rygestop-instruktørerne :
Bell Møller tlf.: 3076 5965
Kathrine Jensen tlf.: 2479 1475
Lotte Marie Jensen tlf.: 5162 8260
Maja Sommer tlf.: 2384 0661