Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Møder for pårørende i centret. Foto: Colourbox.

Familiesamtaler

Kræftsygdom påvirker hele familien, og der kan være behov for at tale sammen og lytte til hinandens tanker på en anden måde, end der er mulighed for i dagligdagen.

Derfor tilbyder vi familiesamtaler til familier, der har fået kræftsygdom tæt inde på livet.

Hvem kan deltage:

Alle kan deltage i dette tilbud uanset bopælskommune.
Familiesamtaler kan være med deltagelse af børn, voksne børn, forældre, bedsteforældre – afhængigt af, hvem samtalen er relevant for. Som udgangspunkt er det bedst, at den, der har (eller har haft) kræft, deltager i samtalen, men hvis det ikke er muligt, kan man få familiesamtaler om det at være pårørende.

Hvis der skal deltage børn under 16 år i samtalen, vil vi tage en forsamtale med forældrene først.

Hvordan:

Vi tilbyder 1-5 samtaler til familier.
Samtalerne varetages af rådgivere i Kræftrådgivningen.

Du kan bestille tid til en familiesamtale ved at ringe til Kræftrådgivningen på tlf. 8220 5805.

Det er også muligt at få råd og vejledning som familie i den åbne rådgivning.