Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse
Tilmelding/Bestilling

Forside af pjece om Center for Kræft og Sundhed København.

Bestilling af centerpjece

Her kan du bestille pjecen “Vi hjælper! – Tilbud til dig med kræft og dine pårørende”.