Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Mand til mand som pårørende – ordet på bordet

Hvem kan deltage

Partner, søn, bror, far, nabo, kollega eller ven til én med kræft.

Indhold

- Oplæg v. Steen Peter Nielsen, psykolog i Kræftens Bekæmpelse
- Præsentation af Center for Kræft & Sundhed v. en fysioterapeut fra centret
- Lidt snak om at være pårørende
- Lidt mad

Tidspunkt
Datoer for 2018 ikke planlagt endnu.

Der vil blive mulighed for evt. at mødes efterfølgende.

Her fortæller Søren om sine erfaringer med at deltage i centrets aktiviteter:

Sted

Center for Kræft og Sundhed København, Nørre Allé 45, 2200 København N

Tilmelding

Tilmeld dig her eller i pårørende-mappen i centrets café.

Du kan også tilmelde dig på telefon 82 20 58 00.

Mødet udskydes, hvis der er under 6 tilmeldte.