Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Kom og mød andre pårørende og få talt sammen om stort og småt i en hverdag med kræftsygdom. Måske kan du lære noget nyt og samtidig blive opmærksom på dine egne behov for hjælp.

Hvem

Møderne er for pårørende, der i deres hverdag er tæt på et menneske med kræft. Hvert temamøde indledes med et oplæg, hvorefter der i mindre grupper er mulighed for at tale sammen og udveksle erfaringer. De fem møder er ikke tænkt som et samlet forløb, men alle er velkomne flere gange.


Mandag den 8. maj kl. 17-19
Mandag den 7. august kl. 17-19
Mandag den 4. december kl. 17-19

Pårørende, pas godt på dig selv! Hvordan gør man, når hverdagen udfordres af kræft?

Psykolog Camilla Hartvig Nielsen vil fortælle om følelser og reaktioner, når livet og hverdagen udfordres. Sygeplejerske Karin Birtø vil fortælle om, hvilken betydning sundhed og velvære kan have, når man får brug for at passe på sig selv. Bagefter får du mulighed for at tale med andre pårørende om deres udfordringer og erfaringer. Vi runder af med en snak om, hvor man kan få hjælp og støtte.

Undervisere: Psykolog Camilla Hartvig Nielsen og sygeplejerske og pårørendekoordinator Karin Birtø fra Center for Kræft og Sundhed København.
_________________________________________________________________________

Mandag den 12. juni kl. 17-19
Mandag den 2. oktober kl. 17-19

Hjælp, hvad skal jeg gøre? – min kære (ægtefælle, mor/far, voksne datter/søn, ven/veninde, kollega/nabo) har kræft.

Pårørendes opgaver og roller ændres ofte under et sygdomsforløb. Måske er du ny i rollen som pårørende, og vil gerne vide, hvad du bedst kan gøre for den syge. Måske har du været pårørende gennem længere tid og har brug for at vide mere eller møde ligestillede.
Rehabiliteringssygeplejerske fra Rigshospitalet vil fortælle om ændrede roller og opgaver, når man er tæt på en med kræft. Du vil høre om, hvor du kan få støtte, og hvordan du kan bruge det danske sundhedsvæsen. Og du får selv mulighed for at dele dine bekymringer og erfaringer.

Undervisere: Rehabiliteringssygeplejerske fra Rigshospitalet og sygeplejerske og pårørendekoordinator Karin Birtø fra Center for Kræft og Sundhed København


Møderne foregår i Center for Kræft og Sundhed, Nørre Allé 45, 2200 København N.

Deltagerantal: Min. 6 og maks. 30 deltagere

Du kan tilmelde dig til temamødet den 8. maj her
Du kan tilmelde dig til temamødet den 7. august her
Du kan tilmelde dig til temamødet den 4. december her

Du kan tilmelde dig til temamødet den 12. juni her
Du kan tilmelde dig til temamødet den 2. oktober her