Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Du finder Københavns Kommunes pressemeddelelse angående rapporten her

Rapport: Når man har sagt A, må man også sige B: Om social ulighed i kræftrehabilitering

Her kan du downloade Når man har sagt A, må man også sige B: Om social ulighed i kræftrehabilitering

Rapporten er en kvalitativ analyse på baggrund af fokusgruppeinterviews med henholdsvis patienter, læger og sygeplejersker på Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital, individuelle interviews med medarbejdere på Center for Kræft og Sundhed i København og Kræftrådgivningen i København samt observationer i et ambulatorium og på en teamkonference.

Undersøgelsen er finansieret af Kræftens Bekæmpelse og udført af forskere ved Statens Institut for Folkesundhed.

Rapporten viser de mangeartede og komplekse forhold, der har betydning for social ulighed i kræftrehabilitering.

For yderligere oplysning, kontakt:
Centerchef, speciallæge i intern medicin Jette Vibe-Petersen, jvp@kraeftcenter-kbh.dk, tlf. 2637 3729
Professor Tine Tjørnhøj-Thomsen, Statens Institut for Folkesundhed, SDU: tlf. 6550 7811