Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Forside af rapport om mænd, kræft og rehabilitering

Du finder Københavns Kommunes pressemeddelelse angående rapporten her

Rapport: Vi mænd, kræft og rehabilitering

Færre mænd end kvinder med kræft benytter sig af rehabiliteringstilbud i Københavns Kommune, selv om rehabilitering kan reducere følger til kræftsygdom og behandling. Ny undersøgelse viser, at mændene synes, kræft er en feminin sygdom, der er knyttet sammen med ”en skaldet kvinde med brystkræft”. Nye initiativer og en kampagne rettet mod mænd skal vende udviklingen.

Alt for få mænd henvises til et kommunalt kræftrehabiliteringstilbud. Den udvikling vil vi gerne vende. Derfor har centret fået to forskere, Liselotte Ingholt og Tine Tjørnhøj-Thomsen, fra Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet til at undersøge karakteren af mændenes rehabiliteringsbehov.

I undersøgelsen, der er baseret på interviews og fokusgrupper, siger mændene, at de gerne vil tale om deres sygdom, men helst i forbindelse med ’noget andet’ som fx. fysisk aktivitet. Derudover efterlyser mændene blandt andet:

  • At der skal være aftaler med hospitaler om konkrete henvisningsprocedurer, gerne udført af en lægelig autoritet
  • At der skal være udfordrende fysisk aktivitet med konkurrencer og fællesarrangementer for mænd
  • At der skal være tilbud med foredragsholdere, der har erfaring med ændringer i det seksuelle samliv og kan inspirere til måder at tale om seksualiteten på

Vi håber, at også andre kommuner, praktiserende læger og ikke mindst hospitalerne vil tage undersøgelsens resultater til sig, så flere mænd i hele landet deltager i kommunal kræftrehabilitering.

Undersøgelsen ’Vi mænd, kræft og rehabilitering’ er finansieret af Center for Kræft og Sundhed København via tildelte midler fra pulje til fremme af ligestilling fra Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold.

For yderligere oplysning, kontakt:

Projektleder, sygeplejerske Karen Trier, kt@kraeftcenter-kbh.dk, tlf. 6029 8211
Centerchef, speciallæge Jette Vibe-Petersen, jvp@kraeftcenter-kbh.dk,
tlf. 2637 3729