Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Her kan du downloade refleksionsoplægget Systematisk fokus på pårørende i kommunal rehabilitering

Systematisk fokus på pårørende i kommunal rehabilitering

Vi har i Center for Kræft & Sundhed København – et samarbejde mellem Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse – arbejdet med at øge og systematisere fokus på pårørende i kommunal rehabilitering. Det er der bl.a. kommet dette oplæg ud af, som måske kan inspirere jer i jeres arbejde.

At være pårørende til en person, der er alvorligt syg, er ofte hårdt – både fysisk, psykisk og socialt. I nogle tilfælde kan det være så hårdt, at den pårørende risikerer selv at blive syg, og også af den grund har sundhedsvæsnet de senere år haft stigende fokus på pårørende.

Rehabilitering handler om at genvinde det bedst mulige liv med eller efter sygdom. Derfor er det naturligt, at pårørende indgår i et rehabiliteringsforløb på den ene eller anden måde. Siden kommunalreformen i 2007 har kommunerne haft det primære ansvar for den almene genoptræning og siden implementeringen af Forløbsprogram for rehabilitering og palliation også for de indsatser, der er beskrevet i forløbsprogrammet. I de kommunale rehabiliteringstilbud er pårørende imidlertid ofte ikke så synlige, som de er ifm. behandlingsfasen. Derfor er det relevant at forholde sig til, hvordan vi i kommunerne systematisk kan arbejde med pårørende i rehabilitering.

Refleksionsoplægget har karakter af et praktisk værktøj, som ikke specifikt har fokus på kræft, men kan bruges i mange rehabiliteringssammenhænge. Oplægget giver ikke svar på, hvordan opgaven med fokus på pårørende konkret skal gribes an. Det præsenterer derimod forskellige temaer og spørgsmål til refleksion og hjælper den enkelte enhed til at finde sin egen vej til en lokal løsning.

Værktøjet kan både anvendes af kommunale rehabiliteringsenheder, der endnu ikke har en praksis specifikt målrettet pårørende, og af enheder, der allerede arbejder med pårørende og ønsker en kvalitetssikring eller inspiration i det igangværende arbejde. For at sikre en bred anvendelighed har Center for Kræft & Sundhed København inddraget andre kommunale rehabiliteringsenheder, både i og uden for Københavns Kommune, i forbindelse med udviklingen af det nye redskab.

Vi håber, at refleksionsoplægget kan tjene som inspiration i jeres daglige arbejde

For yderligere oplysninger, kontakt

Ane Riis Hassani, pårørendekoordinator Center for Kræft og Sundhed, tlf. 2154 7874