Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

19.02.2018, kl 17.00 - 19.00

Hvem bestemmer her? Om patientinddragelse i praksis.

Foredrag om patientinddragelse v/Professor Helle Ploug Hansen, Syddansk Universitet

Foredraget vil diskutere spørgsmål som: Hvem er det, der bliver inddraget og ønsker inddragelse? Hvem bestemmer, hvad inddragelse skal handle om? Hvilke skyggesider og udfordringer kan patientinddragelse rumme?

Helle Ploug Hansen er uddannet antropolog og sygeplejerske. Hun er professor i humanistisk rehabiliterings-forskning på Institut for Sundhedstjenesteforskning,
Syddansk Universitet. Hun har siden 1989 forsket i hvordan mennesker har det og tager det, når en kræftsygdom kommer ind i deres liv.

I forbindelse med foredraget vil der også vil blive mulighed for at netværke og møde andre patienter og pårørende samt få nærmere information om NetKUs arbejde.

GMI Second Opinion og patienthistorie

Global Medical Intelligence er et sundhedsrådgivningsfirma, der tilbyder second opinions fra ledende internationale medicinske eksperter samt medicinsk rådgivning til kræftpatienter, der ønsker at få undersøgt alle behandlingsmuligheder.
Fra Global Medical Intelligence deltager læge Nikki Gordon Skovby. Nikki er uddannet på Harvard University i Massachusetts, USA, og hjælper danske kræftpatienter til at få adgang til den bedst mulige behandling.
Helene Iversen fortæller om sit samarbejde med Global Medical Intelligence. Helene fik en second opinion i forhold til sin kræftsygdom og en behandling, som reddede hendes liv.

Tid

Mandag d. 19. februar kl. 17.00 – 19.00

Sted

Her i centret

Tilmelding og yderligere information

Tilmelding skal foregå på mail: tilmelding@netku.dk

Hent invitationen her