Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

02.05.2018

Ny ph.d om postoperativ træning for patienter med operabel lungekræft

En forbedret overlevelse for patienter med operabel lungekræft har betydet, at flere lever længere med fysiske og psykosociale følger til sygdom og behandling. Følgerne kan være nedsat fysisk form, træthed og depression, som medfører en dårligere helbredsrelateret livskvalitet.

Forskning viser, at fysisk træning i forbindelse med behandling af en række kræftsygdomme, herunder operabel lungekræft, har en positiv effekt på såvel fysiske som psykologiske parametre. Få undersøgelser beskæftiger sig med en tidlig indsats. Forskning har ikke tidligere belyst sikkerheden og muligheden for at gennemføre postoperativ træning bestående af højintensiv intervaltræning, der starter to uger efter operation for lungekræft.

Denne ph.d.-afhandling er lavet på basis af en lille gruppe på 40 patienter med lungekræft (feasibility studie). Afhandlingen viser, at højintensiv intervaltræning, der er iværksat to uger efter operation for lungekræft, er sikkert og gennemførbart i en kommunal setting. Endvidere vises det, at patienter med operabel lungekræft, som deltager i kommunal rehabilitering i Center for Kræft og Sundhed København opnår en signifikant forbedring af såvel generel helbredsrelateret livskvalitet som mental sundhed.

Efter feasibility-studiet er der gennemført et stort lodtrækningsforsøg (RCT-studie) med 235 patienter med lungekræft. Resultaterne fra dette studie publiceres inden for det næste halve år og vil være tilgængelig på centrets hjemmeside.

Download Maja Schick Sommers ph.d-afhandling om postoperativ træning for patienter med operabel lungekræft

Tilbage til nyhedsoversigt