Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Hjernetumorforeningen

Vi er en forening for patienter og pårørende.

Hvert år bliver mere end 1.000 danskere ramt af en tumor i hjernen. Det er en sygdom, som rammer både børn, kvinder og mænd i alle aldersgrupper. En tumor i hjernen kan være såvel godartet som ondartet, og vi er et netværk for patienter med alle typer af tumorer i centralnervesystemet.

Det er hjernen, som er grundlaget for vores bevægelser, hukommelse, koncentration, sprog og personlighed. Når en sygdom derfor rammer hjernen, kan det medføre store ændringer i patientens funktionsniveau og væremåde.

Hjernetumor er en sygdom, som i meget stor grad indvirker på hele familiens liv. Foreningen er derfor i høj grad også for dig som pårørende.

Vi arbejder for:

  • At patienter med hjernetumorer og deres pårørende har mulighed for at udveksle erfaringer med og få støtte fra andre i samme situation
  • At patienter og pårørende på netværkets hjemmeside kan finde aktuel viden om sygdommen og dens følger samt finde informationer, der kan lette deres dagligdag
  • At sundhedsprofessionelle får en øget forståelse af hvad det vil sige at leve med en hjernetumor, og hvordan det er at være pårørende til én med hjernetumor
  • At oplyse befolkningen om hvad det vil sige at leve med en hjernetumor, og hvordan det er at være pårørende til én med hjernetumor
  • At få en styrket bevågenhed på forskning og behandling indenfor hjernetumorområdet

Netværksgrupper

Vi er to frivillige, som har taget initiativ til en netværksgruppe for kræftpatienter med hjernetumorer og en netværksgruppe for pårørende. Vi har begge erfaringer med det at være hjernetumorpatient og pårørende.

Vi mødes her i centret den 2. mandag i hver måned kl. 16.00 – 18.00 (undtagen i juli måned, hvor vi holder sommerferie).
Tilmelding er ikke nødvendig. Du kan bare møde op.

Se mere om netværksgruppen for kræftpatienter her
Se mere om netværksgruppen for pårørende her

Kontakt til Hjerneumorforeningen

Brug for en at tale med? Du kan kontakte en af vores kontaktpersoner, hvis du har brug for at stille spørgsmål, få et godt råd eller tale om din situation.

Se mere på Hjernetumorforeningens hjemmeside her
På facebook finder du os under: “Hjernetumor-patienter, pårørende og fagprofessionelle”.