Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Patientforeningen Lungekræft

Patientforeningen Lungekræft er en landsdækkende uafhængig forening for personer med lungekræft og lungehindekræft samt deres pårørende

Patientforeningen Lungekræft er en forening, som arbejder for at forbedre forholdene for de lungekræft- samt lungehindekræftramte patienter.
Det gør vi blandt andet ved at holde møder rundt omkring i landet. Her har patienter og pårørende mulighed for at møde andre i samme situation, høre om sidste nyt indenfor forskellige emner blandt andet sidste nyt indenfor behandling, rehabilitering mm.

Vi deltager i den offentlige debat for at sætte lungekræft og lungekræftramtes forhold på mediernes og politikernes dagsorden.

Hvert år får ca. 4.000 personer diagnosen lungekræft, derfor vil Patientforeningen Lungekræft gerne sætte fokus på tidlig opsporing så sygdommen kan opdages i tide.

Kontakt og yderligere oplysninger

Kontakt formand Lisbeth Søbæk Hansen på telefon 4016 2335 eller på foreningens mail: info@lungekraeft.com, hvis du ønsker at høre mere om foreningen eller ønsker en snak.

Du finder os også på facebook. Gå ind på facebook og søg under ”Patientforeningen Lungekræft”

Se mere på vores hjemmeside her