Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Senfølgerforeningen er til for dig, der oplever senfølger efter kræftsygdom eller behandling.

En stigende gruppe mennesker helbredes for deres kræftsygdom i dag. Det tal må forventes at stige i de kommende år i takt med nye behandlingsformer.
I kølvandet herpå er patienters behandlingsrelaterede fysiske, psykiske og sociale spor.
Disse senfølger sætter vi som forening på dagsordenen, hvor et af vores central mål er, at fremme kendskabet til og forståelse for senfølger hos kræftoverlevere.

Vores formål:

  • Hjælpe andre i samme situation
  • Informere gennem møder m.m.
  • Indsamle informationer om senfølger og informere herom
  • Fremme interessen for forskning i senfølger
  • Fremme kendskabet til og forståelse for senfølger efter kræftbehandling
  • Påvirke og informere samfundet, herunder arbejdspladser
  • Fastholde og videreudbygge det politiske og lægefaglige fokus på senfølger
  • Arbejde for etablering af specialiserede rehabiliterings- og senfølgeenheder ved alle centrale kræftafdelinger

Kunne du som patient og/eller pårørende tænke dig at tale med ligestillede?

Vi tilbyder dig muligheden for at få en samtale med en eller flere, der er i samme situation som dig.

Sted

Her i centret.

Tidspunkt

Vi mødes den første torsdag hver måned kl. 16.00 – 18.00 (undtagen juli og august måneder).

Tilmelding

Tilmelding er ikke nødvendig – du kan bare møde op.

Kontakt

Senfølgerforeningen kan kontaktes på telefon 4044 7848, eller
e-mail: info@senfoelger.dk

Læs mere om Senfølgerforeningen her

Hent folder om Senfølgerforeningens netværk