Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Effekt af træning

Dette projekt går ud på at finde ud af hvilke testmetoder, der skal bruges som effektmåling af styrke- og konditionstræning i Center for Kræft og Sundhed København.

Formål

Center for Kræft og Sundhed København har tidligere påvist, at disse testmetoder både er sikre og gennemførbare hos udvalgte deltagere på superviseret styrke- og konditionstræning på hold:

  • Hånddynamometer-test (måler håndgrebsstyrke)
  • Rejse-sætte-sig-test/30 sek. (måler styrke i benene)
  • Timed Up and Go test (måler basismobilitet)
  • 6 min. gangtest (måler almen funktion)
  • 1 RM test i benpres og brystpres (måler den maximale styrke i over- og underkrop)
  • Indirekte VO2max. cykeltest (måler kondition)

Formålet med projektet er at undersøge, om de nævnte testmetoder er relevante til måling af fysisk formåen hos henviste borgere, der deltager i 16 ugers superviseret styrke- og konditionstræning på hold.

Resultatet af undersøgelsen skal danne grundlag for valg af testmetoder, der fremover skal bruges som effektmålingsredskaber i centret.

Indsats

Vi ønsker at afprøve, om nævnte testmetoder er relevante til måling af fysisk formåen hos henviste borgere, der deltager i 16 ugers superviseret styrke- og konditionstræning på hold. Dette gøres ved at tilbyde i alt 40 patienter måling af deres fysiske formåen ved træningsstart og igen efter 12 ugers træning på hold.

Medarbejdere indsamler desuden bl.a. sygdomsspecifikke data og oplysninger om kost-, ryge-, alkohol- og motionsvaner.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte forskningskoordinator og sygeplejerske Karen Trier fra Center for Kræft og Sundhed