Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Online-understøttet rehabilitering af kvinder med brystkræft

På trods af rehabilitering i Center for Kræft og Sundhed København (CKSK) oplever en væsentlig andel af kvinder opereret for brystkræft store fysiske gener et år efter operationen. Samtidig udfører kun halvdelen af de brystopererede kvinder den tilrådede og forebyggende hjemmetræning. Kvinderne har givet udtryk for, at de ser positivt på at understøtte deres genoptræning med online træning. Dette projekt skal derfor resultere i et online træningsværktøj, som understøtter de brystopererede kvinders træning.

Formål

Formålet med projektet er at udvikle online- understøttet rehabilitering, som er individtilpasset den enkelte kvinde. Det skal give kvinder med brystkræft en bedre kvalitet i udførelsen af de forebyggende øvelser og en mere regelmæssig hjemmetræning med henblik på at reducere senfølger og opnå øget livskvalitet.

Målgruppe

I første omgang er projektets målgruppe de 11 kommuner, som er involverede i projektet, men på sigt vil det mobile website kunne anvendes af kvinder opereret for brystkræft i hele Danmark.

Indsats

Projektet opdeles i fire faser. Der nedsættes et brugerpanel af brystopererede kvinder, som deltager i hele processen. Efter hver fase testes, evalueres og tilpasses projektet.

I Fase 1 tilrettelægges og optages en introduktionsfilm og en træningsfilm. I introduktionsfilmen forklarer en fysioterapeut vigtigheden af at fastholde – ofte livslang – træning som forebyggelse af senfølger. Træningsfilmen illustrerer en individuel øvelse vist af en brystkræftopereret og instrueret af en fysioterapeut.

I Fase 2 tilrettelægges og optages den endelige introduktionsfilm og de cirka ti træningsfilm på baggrund af de to testfilm. Samtlige film lægges på et passwordbeskyttet område på hjemmesiden. Øvelserne navngives og nummereres, så fysioterapeuten ud fra den individuelle undersøgelse og den udarbejdede guideline kan anvise, hvilke øvelser kvinden skal have fokus på. Samtidigt krydses øvelserne af i en dertil udarbejdet folder.

Fase 3 omfatter udvikling, design og implementering af det mobile website. Filmene flyttes til sitet, som også bliver passwordbeskyttet, så kun udvalgte brugere kan benytte det. Derudover udbygges websitet med en coach-, push- og belønningsfunktion.

I Fase 4 afprøves og evalueres det udviklede koncept i et feasibility studie, som gennemføres i tæt samarbejde med Rigshospitalet.

Projektperiode

Projektet løber fra august 2014 til januar 2017.

Finansiering

Centret har opnået støtte til projektet gennem Dæhnfeldts fond, Nordea-fonden og TrygFonden.

Samarbejdspartnere

Projektet sker i samarbejde med Brystkirurgisk Klinik, Rigshospitalet, Københavns Universitet samt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune. Derudover deltager Frederiksberg Kommune, det 3-kommunale samarbejde: Gentofte, Rudersdal og Lyngby Taarbæk Kommuner samt det 6-kommunale samarbejde: Herlev, Egedal, Ballerup, Rødovre, Furesø og Gladsaxe kommuner.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte Centerchef Jette Vibe-Petersen, CKSK