Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Træning på bodybike. Foto Anne-Li Engström

Proluca

Proluca (værdien af Postoperativ Rehabilitering ved Operation for LUngeCAncer) er et forskningsprojekt, hvor effekten af tidlig træning efter operation for lungekræft bliver vurderet.

Forskningsprojekt for operable lungekræftpatienter afsluttes

I maj 2016 afsluttede Center for Kræft og Sundhed København efter fire år inklusion af opererede lungekræftpatienter til forskningsprojektet PROLUCA (Perioperative Rehabilitation in Operations for LUng CAncer). Den 12. december træner PROLUCA-holdet for sidste gang.

Deltagere inkluderet i perioden maj 2012 til april 2013 indgår i et feasibility studie, der indtil nu har resulteret i tre artikler som en del af Maja S. Sommers ph.d. afhandling. Feasibility studiet viser, at træning med start omkring to uger efter operation for lungekræft er både sikkert og gennemførbart og peger desuden på en positiv udvikling i helbredsrelateret livskvalitet samt reduktion i belastning og angst et halvt år efter operation.Majas ph.d. afhandling afsluttes i 2017 efter endt barsel.

Feasibility studiet resulterede desuden i justering af studiedesignet, og siden april 2013 og frem til maj 2016 har CKSK inkluderet til et randomiseret studie, der har til formål at vurdere effekten af et tidligt postoperativt rehabiliteringsforløb, med fokus på træning, i forbindelse med helbredende operation for lungekræft. Hypotesen er, at tidlig rehabilitering, påbegyndt to uger efter operation for lungekræft, har større positiv effekt end et sent iværksat rehabiliteringsforløb (14 uger efter operation). Resultater fra RCT-studiet forventes publiceret i løbet af 2017/18 af forsker Morten Quist, Center for Integreret Rehabilitering af Kræftpatienter v/Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning.

Formål

Formålet med projektet var at undersøge, om træning iværksæt hurtigt efter operation for lungekræft kan føre til et bedre forløb i tiden efter operation.

Målgruppe

Projektet blev foretaget som et lodtrækningsforsøg blandt patienter, som er diagnosticeret med lungekræft og som er henvist til operation på Lungekirurgisk afdeling på Rigshospitalet.

Indsats

Forsøget var et lodtrækningsforsøg, hvor patienten deltog i et forskningsprogram, der påbegyndtes enten to eller fjorten uger efter operation og bestod af følgende elementer:

  • Styrke- og konditionstræning på hold to gange om ugen á 60 minutter i 12 uger
  • Tre samtaler med kontaktperson, hvor der opstilles mål for træningsforløb
  • Mulighed for kostvejledning og rygeafvænning
  • Testning af lungefunktion samt styrke og kondition ved en gå-test, en styrke-test og en cykel-test samt udfyldelse af et spørgeskema om helbred og velbefindende
  • Testning vil ske seks gange: Ved start, inden operation samt 2, 8, 14, 26 og 52 uger efter operation for lungekræft.

Projektperiode

Forskningsprojektet startede i maj 2012 og afsluttedes i foråret 2016.

Samarbejdspartnere

Projektet er sket i samarbejde med Lungekirurgisk afdeling på Rigshospitalet og Lungemedicinsk afdeling på hhv. Bispebjerg Hospital og Gentofte Hospital.
PROLUCA er en del af Center for Integreret Rehabilitering af Kræftpatienter (CIRE), der er forankret i Institut for Folkesundhedsvidenskab og ledes af professor Lis Adamsen.

Projektet finansieres bl.a. af en fondsbevilling fra Novo-Nordisk og Kræftens Bekæmpelse.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte forskningskoordinator, sygeplejerske, MR Karen Trier fra Center for Kræft og Sundhed.

Se film om Kurt, som har deltaget i projektet

Læs en artikel og se en video om træning blot to uger efter operation

Læs en artikel og se en video om Ragna Pedersen, som hjælper andre lungekræftpatienter med træning

- Det er hårdt, men det bliver rigtig godt bagefter, fordi man får brugt hele kroppen. Det er en lille sejr hver gang, jeg har gennemført træningen

- udtalelse fra Ragnar, lungekræftpatient og tidligere projektdeltager.