Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Pårørende i Kommunal Rehabilitering

Pårørende til alvorligt syge er ofte fysisk og psykisk belastede og kan have brug for støtte til at være gode pårørende og til at drage egenomsorg.
Center for Kræft og Sundhed København har i 2015-17 arbejdet med udviklingsprojektet Pårørende i Kommunal Rehabilitering. Formålet med projektet har været at udvikle en generel model for et systematisk fokus på pårørende, at implementere et systematisk fokus på pårørende i CKSK og at udvikle og afprøve tilbud til pårørende i CKSK.
CKSK har udgivet et refleksionsoplæg, der kan inspirere kommuner i arbejdet med at have fokus på pårørende i rehabilitering.
Det kan du læse mere om her

Evalueringsrapporten kan du læse her

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte projektleder Carina Wedell Andersen eller pårørendekoordinator Ane Hassani