Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Lighed i rehabilitering i Center for Kræft og Sundhed København (CKSK)

Der er social ulighed i rehabilitering. Patienter med længere uddannelse henvises oftere og deltager hyppigere i rehabilitering. Der er mange og komplekse forklaringer på, hvorfor det er sådan. CKSK arbejder i en tre-årig periode (2015-17) med at skabe større lighed i kræftrehabilitering i Københavns Kommune.

Formål

Formålet med projektet er opdelt i to:

  • At skabe større social lighed i henvisningen til CKSK, så alle borgere i København – uanset uddannelsesniveau – henvises til kræftrehabilitering i CKSK.
  • At udvikle tilbud og metoder i CKSK så alle borgere – uanset uddannelsesniveau – har mulighed for at blive rehabiliteret.

Målgruppe

Borgere i Københavns Kommune med kort eller ingen uddannelse, der rammes af kræft, og som har behov for rehabilitering.

Indsats

Der etableres et tæt samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF). Samarbejdet skal udvikle en ny henvisningspraksis, så beskæftigelseskonsulenter kan henvise direkte til CKSK. Det har hidtil været praktiserende læger eller behandlende afdelinger på hospitalerne, der henviser til CKSK. Samarbejdet på tværs af BIF og CKSK, en del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, skal endvidere skabe mere sammenhængende forløb for borgerne, der ofte oplever at have mange forskellige – og ikke internt koordinerede – indgange til det kommunale system i forbindelse med alvorlig sygdom.

I samarbejde med Rigshospitalet udvikles et koncept for udgående eller motiverende ’for’-samtaler. CKSK skal tilbyde samtaler til borgere, som hospitalet vurderer har behov for kræftrehabilitering, men som forventes at være i risiko for at takke nej til et kommunalt rehabiliteringsforløb.

CKSK skal være mere kendt blandt andre kommunale såvel som andre professionelle aktører med borgerkontakt, så de kan brobygge til kræftrehabilitering.

CKSK vil i projektperioden have øget fokus på social ulighed og målrettet udvikle aktiviteter og metoder, så der er attraktive tilbud til alle uanset uddannelsesniveau.

Finansiering

Projektet er finansieret af Københavns Kommune.

Tidsplan

2015-17

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte projektleder Carina Wedell Andersen

Relevante links

Opsamling af viden fra projekt lighed i rehabilitering fra Center for Kræft og Sundhed København Evalueringsrapporten

Kræftens Bekæmpelses undersøgelse af social ulighed i henvisning til CKSK Social Position and referral to rehabilitation among cancer patients

Statens Center for Folkesundheds kvalitative rapport om årsager til social ulighed i kræftrehabilitering Når man har sagt A må man også sige B: Om social ulighed i kræftrehabilitering