Center for Kræft & Sundhed København
Center for Kræft & Sundhed København
Københavns Kommune
Nørre Allé 45
2200 København N
Tlf / 8220 5800
Københavns Kommune
Kræftrådgivningen i København er beliggende i centret
Tlf / 8220 5805
Kræftens Bekæmpelse

Pjecer, foldere og publikationer

På denne side kan du se nogle af de pjecer, foldere og publikationer som Center for Kræft og Sundhed København har udgivet.

Alle materialerne kan fås ved henvendelse i centret. Du kan også downloade og bestille de titler, hvor der er et link ved.

Pjecer og bog om centret

Pjecen herunder henvender sig til alle, som har kræft tæt inde på livet. Den beskriver, hvad Center for Kræft og Sundhed København tilbyder.

  • Generel pjece om centret
    Den generelle pjece fortæller kort om historien bag Center for Kræft og Sundhed København, om centrets tilbud og om husets arkitektur. Du kan også bestille trykte eksemplarer af pjecen.

Kræftsygdom og tilbagevenden til arbejde – Samspillet mellem kræftramte og arbejdspladsen.

I Center for Kræft og Sundhed har vi – som en vigtig del af et rehabiliteringsforløb – stort fokus på at hjælpe borgere tilbage til arbejde efter sygemelding. For at blive endnu bedre har vi interviewet borgere om deres oplevelser. Vi har også interviewet ledere og medarbejdere på tre arbejdspladser, der har taget rigtig godt hånd om processen med at få en sygemeldt medarbejder tilbage til arbejde. Rapporten kommer med en række anbefalinger og gode til både ledere og kollegaer. Sundhedsprofessionelle, der arbejder med rehabilitering af borgere med kræft eller andre alvorlige sygdomme, kan opnå indsigt i et felt, der har stor betydning for borgere i den erhvervsaktive alder.

Kogebogen Synk Let

Denne kogebog er udgivet af Center for Kræft og Sundhed København. Den er for dig, der har besvær med at tygge og synke mad. Du kan enten downloade en pdf eller bestille et eksemplar af bogen.

Evalueringsrapport

Centret blev evalueret i 2009 og resultaterne kan læses i bogen: Evaluering af rehabilitering i Sundhedscenter for Kræftramte – Kommunal indsats 2007 – 2009.

Mænd og kommunal kræftrehabilitering – et udviklingsprojekt med henblik på øget rekruttering

I samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed har Center for Kræft og Sundhed undersøgt, hvad der skal til, for at mænd deltager i kommunal kræftrehabilitering.
Du kan læse mere om rapporten her
Eller downloade rapporten her

Rehabilitering efter brystkræft

Center for Kræft og Sundhed gennemførte i 2016 et stort udviklingsprojekt omkring online rehabilitering efter brystkræft i samarbejde med 11 andre kommuner i Region Hovedstaden.
Materialet, der blev udviklet i den forbindelse, er nu tilgængeligt på www.sundhed.dk og kan dermed gavne alle, der er opereret for brystkræft i hele Danmark.
Du kan bl.a. finde gode råd, træningsvideoer, yogaprogrammer og øvelsespjecer

Du kan tilgå siden på dette link:
Og hvis du ønsker hands-out om hjemmesiden, som du kan give videre til interesserede, kan de rekvireres her:

Forside af pjece om Center for Kræft og Sundhed København.

Forsiden af kogebogen til dig med tygge- og synkebesvær

Forside fra bogen Mosaik, 21 tekststykker om at komme fra kræft til kræfter